Ako integrovať ekologické prístupy do výstavby detského ihriska

0
545

Technologický a industriálny boom dnešnej modernej doby so sebou prináša obrovský pokrok v mnohých oblastiach života, no má tiež nemalý dopad na životné prostredie a celkový ekosystém našej planéty.

Neprestajné klimatické zmeny, zvýšená uhlíková stopa, znečistenie ovzdušia, odlesňovanie, zmenšovanie počtu zelených plôch, veľké množstvo priemyselného odpadu.

Priemyselná výroba sa dnes preto primárne zameriava na používanie zdraviu nezávadných, udržateľných materiálov a ekologicky šetrné riešenia svojich projektov.

Či už sa jedná o recykláciu plastov a ich opätovné použitie, recykláciu gumy, využitie prírodných materiálov alebo vytváranie zelených plôch, každý z týchto ekologických procesov môže pomôcť utvárať zdravšie prostredie a zlepšiť náš každodenný život.

Dôležitá je aj osveta v oblasti ochrany životného prostredia, zameraná na lásku k prírode a jej darom.

Už malé deti sa dnes na školách učia o tom, ako môžu rôznymi spôsobmi prispieť k lepšiemu stavu našej planéty a vzdelávajú sa v oblasti ochrany prírody, či šetrnejšieho využívania jej zdrojov.

Záleží na tom, aký postoj k tejto téme a problematike zaujmeme a čo sme ochotní robiť preto, aby sme dopomohli ku konzistentne pozitívnej zmene.

Ekologicky udržateľné detské ihriská

Nesmierne obľúbenými a navštevovanými miestami sú detské ihriská. Deti zbožňujú zábavu, športovanie a hru v tých najrozmanitejších podobách. A detské ihriská im ponúkajú možnosti vzrušujúcich zážitkov vo forme fantastických atrakcií a herných zariadení.

Najmodernejšie vybavenie detských ihrísk je vyrábané s dôrazom na vysokú kvalitu, odolnosť, bezpečnosť, no tiež tak, aby bolo trvalo udržateľné a šetrné k životnému prostrediu.

 Dôležitou prioritou preto je, aby boli doplnky na detské ihriská ekologicky a zdravotne nezávadné, bezpečné a prispievali k ochrane životného prostredia aj pre budúce generácie.

Vo výstavbe detských ihrísk sa preto využívajú rôzne ekologické prístupy:

Používanie udržateľných materiálov

Recyklované plasty

Vo výrobe je plast kľúčovým materiálom, no vzniká z neho priveľa priemyselného odpadu globálneho charakteru.

Recyklácia plastov a ich opätovné využitie je preto nielen ekonomicky výhodnejšie riešenie, ale vyžaduje aj menej energie na výrobu.

Pri výstavbe detských ihrísk sa na nové vybavenie dajú využívať napríklad recyklované džbány na mlieko alebo staré hračky.

Recyklovaná guma

Guma je mimoriadne flexibilný a mäkký materiál, používa sa napríklad na výrobu rôznych bezpečnostných povrchov.

Recyklovaná guma sa získava najmä zo starých automobilových pneumatík a má rozmanité využitie aj vo výstavbe detských ihrísk. Znovu použitá guma prispieva k ochrane životného prostredia.

Znižovanie množstva odpadového materiálu

 K lepšiemu stavu životného prostredia prispieva tiež znižovanie množstva odpadu a jeho recyklácia.

Aby boli detské ihriská ekologicky trvalo udržateľné, nezabúda sa pri ich výstavbe ani na odpadkové koše, recyklačné nádoby alebo kompostovacie kontajnery.

Využitie prírodných elementov

Aj na detských ihriskách si deti môžu rozvíjať svoj vzťah k prírode a zdravému životnému štýlu.

Zakomponovanie prírodných prvkov a zelene do konceptu detských ihrísk môže byť preto ich pridanou hodnotou.

Pravidelná údržba

K tomu, aby boli detské ihriská ekologicky udržateľné, dopomáha aj ich pravidelná údržba a čistenie.

Ochrana životného prostredia = lepší svet

Ochrana životného prostredia je jednou z najdôležitejších úloh, ktoré máme.

Vďaka ekologickým riešeniam a prístupom šetrným k planéte chránime svet pre naše deti aj pre budúce generácie.

Ekologicky udržateľné ihrisko – úspešný projekt výstavba detského ihriska.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here