Abeceda, počítanie, hodiny

Abeceda, počítanie, hodiny

Edukačné hračky, ako sú magnetické abecedy, hodiny na hranie či rôzne matematické hry, deťom hravou formou pomáhajú so základnými vedomosťami. Sú výborným nástrojom na prípravu predškoláka na jeho nadchádzajúce povinnosti, ale tiež skvelou pomôckou vtedy, keď školáčikovi treba trošku pomôcť. A pri niektorých z našich hier sa celkom iste majú čomu priučiť aj mamina s oteckom :-)