15 Nov@Toyeto

Zabezpečia vedecké a technické hračky deťom úspešnú budúcnosť?

Zabezpečia vedecké a technické hračky deťom úspešnú budúcnosť?

Vedecké a technické hračky (alebo aj STEM hračky) majú čoraz väčší úspech. Pomôžu vám vychovať malého génia alebo budú vďaka nim deti excelovať v škole? 

Skratka STEM je odvodená z anglického Science, Technology, Engineering & Math, teda odbor zahŕňajúci vedu, technológie, inžinierstvo a matematiku. Na Slovensku pre tieto odbory častejšie používame zhrňujúci výraz “veda a technika” a hračky majú často označenie ako “vedecké”, aj keď medzi nich patria napríklad aj hračky konštrukčné či také, ktoré precvičujú matematické zručnosti detí. 


Vedecké hračky sú v posledných rokoch na vzostupe. A to nielen u detí, ale aj u ich rodičov. Dôvod je jasný. STEM odbory sú stále príťažlivejšie a ponúkajú čoraz viac možností, ako sa v nich uplatniť. Finančné ohodnotenie technických odborov rastie tiež. Každý rodič dúfa v  dobrú a úspešnú budúcnosť svojich detí. Pomôžu vám však vedecké hračky vychovať budúcich úspešných vedcov?


Vedecké hračky = záujem o vedu a techniku?


Existuje priamy vzťah medzi hrou s vedeckými hračkami a neskorším záujmom o vedu a techniku? Pomôžu tieto hračky vychovať z detí malých géniov a nadšencov vedy? Bohužiaľ nie, tvrdia americkí vedci, ktorí sa rozhodli túto oblasť preskúmať. Jedným dychom však dodávajú, že to nie je to najdôležitejšie, na čo sa pri výbere STEM hračiek treba zameriavať. Samy o sebe síce nezaručia, že deti budú neskôr v škole excelovať v matematike, fyzike či chémii, dokážu ich však naučiť mnoho iného, čo zužitkujú nielen v škole.


Podľa harvardských odborníkov je hlavným poslaním vedeckých hračiek naučiť deti premýšľať nad problémami a hľadať jednoduché či zložitejšie spôsoby, ako ich vyriešiť. Zároveň v deťoch posilňujú ďalšie skilly, ktoré v budúcnosti ocenia - aj pri hľadaní svojho profesijného zamerania:

  • Vedecké hračky učia deti rýchlo sa prispôsobiť novým zmenám a riešiť problémy za pochodu. Rozvíjajú ich kritické myslenie. 

  • Pri spoločnej hre s ďalšími deťmi či rodičmi môžu pomôcť aj sociálnym zručnostiach, schopnosti sebavyjadrenia a učia spolupráci. 

  • Deti pri vedeckých hračkách často uplatňujú metódu pokus-omyl, čo ich povzbudzuje k testovaniu svojich hraníc a objavovaniu nových vecí. 

  • Deti si však vďaka nim môžu naozaj nájsť svoje hobby, ktoré môže viesť k úspešnej kariére. 


A navyše, sú zábavné a deti ich milujú!


Sú smartfóny STEM?


Mnoho rodičov sa mylne domnieva, že deti, ktoré trávia veľa času pri počítači, majú najlepšie predpoklady stať sa úspešnými informatikmi. Možné to je. Je však naivné domnievať sa, že keď necháme malé deti tráviť neobmedzený čas na telefóne či tablete - a navyše bez dozoru - deti automaticky nadobudnú užitočné skúsenosti, ktoré im pomôžu k počítačovej gramotnosti. Digitálne gadgety dokážu deti naučiť užitočné, ba v dnešnej dobre priam nevyhnutné, zručnosti. Pri obsluhe však potrebujú rodičovský dozor. 

Oproti tomu hračky môžu deti používať aj samy, nepotrebujú žiadne návody a často bez zbytočných vysvetlení pochopia celé ich fungovanie.


TOYETO odporúča:

Mikroskop 50 experimentov

Súprava s mikroskopom pomôže deťom vytvoriť si doma súkromné laboratórium, kde preskúmajú nielen priložené vzorky, ale naučia sa aj v niekoľkonásobnom zväčšení skúmať rastliny či drobné chrobáčiky… a vôbec, naučí deti zamýšľať sa nad živým a neživým svetom okolo seba v širších súvislostiach. 

Nájdete na: bit.ly/mikroskop-50-experimentov 

mikroskop pre deti s príslušenstvom

Chémia 75 experimentov

Chémia nebýva obľúbeným predmetom v škole, najmä kvôli chemickým výpočtom, ktoré sú také abstraktné. Oproti tomu, so súpravou chemických pokusov, si to všetko môžu vyskúšať na vlastnej koži. Deti tak môžu odmerať pH svojich obľúbených nápojov či iných kvapalín, vyskúšajú si pokusy so zmenou skupenstva či čistenie povrchu kovov kyselinou chlorovodíkovou. V praxi je to oveľa zábavnejšie ako to znie!

Nájdete na: bit.ly/chemia-75-experimentov
 
detská chemická sada s pomôckami na 75 pokusov 

Detektív 12 experimentov

Aj taká detektívna sada dokáže deti veľa naučiť - analyzovať odtlačky prstov lúštiť tajné odkazy či používať neviditeľný atrament. Zároveň tiež logicky uvažovať a spájať súvislosti. 

Nájdete na: bit.ly/detektiv-experimenty

detská detektívna sada na 12 rôznych experimentov
 

Vozidlá na solárnu energiu

So správou hračkou si deti dokážu samy alebo s pomocou rodičov skonštruovať napríklad aj vozidlá na solárnu energiu. Táto súprava obsahuje dieliky, z ktorých si môžu poskladať až 10 rôznych vozidiel, na princípe ktorých sa učia nielen základy konštrukcie, ale aj to, ako funguje solárna energia. 

Nájdete na: bit.ly/vozidla-solarna-energia

súprava na výrobu 10 vizidiel na solárny pohon pre deti

HEXBUG VEX Mravec

Poskladať a naprogramovať si robotického mravca? To predsa zvládne aj dieťa! Minimálne so sadou HEXBUG, ktorá im umožní poskladať si tvora, ktorého možno ovládať dieľkovým ovládačom. Mravec sa dokáže pohybovať všetkými smermi a vďaka zabudovaným dotykovým senzorom sa vie aj vyhýbať prekážkam. 

Nájdete na: bit.ly/hexbug-mravec 


detský vedecký set na naprogramovanie robotického mravca