20 May@Toyeto

Učíme sa cudzie jazyky hrou. Pomáhame vzdelávať

Učíme sa cudzie jazyky hrou. Pomáhame vzdelávať

Poznáte to! Každý rodič, ktorý sa počas týchto náročných dní doma usiluje efektívne zabaviť a tiež vzdelávať svoje ratolesti vie, že to môže byť skutočne náročné. Chceme Vás preto inšpirovať. Pripravili sme si pre Vás seriál tematických aktivít, ktorých úlohou je priniesť deťom vzdelávacie témy v rôznych oblastiach a vám ušetriť čas na hľadanie inšpirácií. Dnes na tému CUDZIE JAZYKY.

 

Dnes už hádam nikto nebude pochybovať o tom, že učenie sa cudzích jazykov je v dnešnom svete nevyhnutnosť. Odborníci sa zhodujú na tom, že čím skôr sa deti začnú učiť cudzí jazyk, tým lepšie – je to pre deti rovnako prirodzené ako učenie sa materinského jazyka. V nízkom veku dieťatka, prirodzene, nejde o učenie sa v pravom slova zmysle, skôr jeho osvojovanie a nevtieravé začleňovanie do bežnej dennej rutiny. Prinášame vám preto niekoľko tipov, ako cudzí jazyk prirodzene vtesnať aj do detských hier, obzory starších detí či rodičov určite rozšíria aj zaujímavosti o cudzích jazykoch, o ktorých ste doteraz možno nevedeli. 

 

Toyeto najlepsie

Učíme sa anglicky

Vieš, ako sa jednotlivé predmety volajú po anglicky? Ružové písmeno ti poradí, čím sa slovo začína.

>> Stiahnúť aktivitu <<

ZAUJÍMAVOSTI O CUDZÍCH JAZYKOCH: VEDELI STE, ŽE...?

 • Na svete existuje viac než 7000 rôznych jazykov, z toho viac než polovica svetovej populácie hovorí len 23-mi z nich.
 • Zo všetkých svetových jazykov obsahuje najviac slov angličtina – aktuálne viac než 250 000. 
 • Priemerný človek však každý deň v bežnej komunikácii použije len niekoľko stovák rôznych slov. 
 • Najrozšírenejším jazykom v Európe je nemčina. 
 • Obyvatelia Havaja poznajú približne 200 rôznych slov pre dážď. 
 • Každý jazyk zapisuje citoslovce smiechu iným spôsobom: v angličtine je to hahaha, Španieli to píšu ako jajaja, Rusi xaxaxa, v Thajsku na to používajú výraz 555 a Japonci zas www. 
 • Ľudia, ktorí rozprávajú po čínsky, pri tom zapájajú obidve hemisféry mozgu. Pri západných jazykoch zapájame len ľavú hemisféru.
 • Na španielskom ostrove La Gomera sa používa jazyk, ktorý pozostáva len z pískania.  

 

 

TIPY NA AKTIVITY:

1. Mladšie deti rady objavujú, učia sa nové veci a cítia sa hrdo, keď sa môžu popýšiť novými vedomosťami. Naučte sa teda základný pozdrav „Ahoj!“ vo viacerých rôznych jazykoch. Pozdravy v rôznych jazykoch potom môžete prepojiť s kreslením vlajky daného štátu alebo jeho vyhľadaní na mape. 

2. S učením sa o cudzích jazykoch môže pomôcť i puzzle s mapou sveta. Nielenže deti zapoja obidve hemisféry pri skladaní dielikov puzzle, pri výslednej podobe mapy si môžete spoločne prebrať, v akom jazyku sa v jednotlivých krajinách hovorí, zamyslieť sa, či poznáte nejaké slovíčka alebo piesne v danom jazyku a podobne.

Toyeto najlepsie

Učíme sa anglicky

Vieš, ako sa jednotlivé predmety volajú po anglicky? Ružové písmeno ti poradí, čím sa slovo začína.

>> Stiahnúť aktivitu <<

3. Ak si s dieťaťom začnete osvojovať cudzí jazyk, spoločne si ho opakujte pri rôznych činnostiach alebo hrách – napríklad pri pexese s obrázkami základných predmetov. So staršími deťmi môžete vyskúšať vyrobiť si vlastné pexeso, kde budú spájať obrázky s pomenovaním v cudzom jazyku, pri mladších deťoch to ešte s písaným textom nekombinujte a úplne k tomu postačí klasické pexeso. 

4. Cudzí jazyk si takýmto spôsobom môžete precvičiť pri hre s rôznymi tipmi hračiek. Pri hre s autíčkami sa sústreďte na farby jednotlivých vozidiel, obliekanie bábik spojte s pomenovaním častí oblečenia a hru v detskej kuchynke doplňte o pomenovanie jedál, potravín či kuchynských pomôcok v cudzom jazyku. 

5. Pomenovania základných predmetov či javov sa učte používať vo vete. Môžete to opäť spojiť s hrou pexesa, kedy vždy pri objavení dvojice deti vyzvete, aby predmet z obrázka použili vo vete. Pripraviť si však môžete aj kartičky s rôznymi obrázkami, ktoré si budú deti postupne ťahať a vymýšľať vety.

6. Učenie sa anglických čísel pôjde jednoduchšie so špeciálnym počítadlom či drevenými kockami s anglickými výrazmi. 

7. Slovnú zásobu v cudzom jazyku si môžu deti precvičiť aj variáciou známych hier, ktoré však budete hrať v cudzom jazyku. Či to už bude Meno-mesto-zviera-vec; Hádaj, na čo myslím? alebo prerozprávanie príbehu v cudzom jazyku. Buďte trpezliví, nechajte dieťa dohovoriť, v prípade potreby mu pomôžte nájsť to správne slovo alebo ho nevtieravým spôsobom opravte. Určite ho však nekarhajte, ak niečo nebude vedieť, skôr ho motivujte k tomu, aby si to skúsilo zapamätať. 

8. Pomocou magnetických písmeniek si môžu deti na chladničke alebo magnetickej tabuli skladať slovíčka v cudzom jazyku – pokojne aj tie, ktoré majú problém si zapamätať. Tým, že ich budú mať stále na očiach, si ich osvoja oveľa skôr. 

9. Zapamätať si základné slovíčka spojené s písmenkami abecedy deťom pomôžu aj veselé pesničky doplnené obrázkami a animáciami, ktoré deťom pomôžu lepšie si slová vizualizovať a spojiť s obrazmi. 

10. Ak sa mladšie deti nechcú v angličtine či inom cudzom jazyku zhovárať s vami, možno im to pôjde lepšie s plyšovým kamarátom v podobe maňušky. Pýtajte sa ňou detí základné otázky ohľadne farby či počtu predmetov navôkol.

 

TOYE PRE DETI

 

  

Ahojte, kamaráti!

 

Učíte sa angličtinu, nemčinu, francúzštinu, ruštinu či nejaký cudzí jazyk? Robíte dobre, učenie sa cudzích jazykov je veľmi užitočné. Dnes totiž nie je nič neobvyklé cestovať po svete, spoznávať nové krajiny či stretávať sa s ľuďmi z rôznych krajín sveta. V každej z krajín sa však hovorí iným jazykom a na to, aby sme sa s obyvateľmi iných krajín vedeli dorozumieť, potrebujeme ovládať spoločný jazyk. 

 

Na svete existuje veľa rôznych jazykov – niektoré, ako napríklad slovenčina, sa však používajú len v jedinej krajine. Inými, napríklad angličtinou, nemčinou či francúzštinou, rozprávajú obyvatelia viacerých krajín. A práve preto sa väčšinou učíme niektorý z „veľkých“ svetových jazykov – čím viac ľudí po celom svete nimi hovorí, tým máme väčšiu šancu, že sa budeme môcť dorozumieť aj s cudzincami. To je vyjadrené aj v známom prísloví „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom“.

 

Možno ste si všimli,  že niektoré jazyky sú si veľmi podobné. Je veľmi pravdepodobné, že budeš dobre rozumieť českému jazyku, určite by si však našiel veľa podobných slov aj v poľštine či ruštine. Rovnako sa cítia napríklad obyvatelia Španielska, ktorým je veľmi blízky jazyk Talianov či Rumunov. To preto, že jazyky patria do rôznych jazykových skupín, ktoré spájajú rovnaké jazyky. Slovenčina tak spolu s češtinou, poľštinou, chorvátčinou či ruštinou patrí do skupiny slovanských jazykov. Tieto jazykové skupiny nevznikli náhodne – ich základ vytvorili ľudia, ktorí žili v minulosti na jednom mieste. Ako sa však postupom času odčleňovali a vzdiaľovali, ich podoba sa menila, no základ ostával. 

 

Mimochodom, vedeli ste, že jazyk, teda spôsob, akým spolu komunikovali ľudia, nevyzeral vždy tak ako dnes? Dnes je základom každého jazyka písmo a reč, ktorá používa slová a má svoje pravidlá. V dávnych dobách sa však ľudia dorozumievali prostredníctvom zvukov, ktoré pripomínali zvieracie, či symbolov, ktorými znázorňovali svoje myšlienky. Postupom času však prišli na to, že na spoločné porozumenie musia všetci používať rovnaké zvuky a symboly na označenie presných vecí či javov. Začali tak vznikať základy jazykov, ako ich poznáme dnes – bola to však dlhá cesta trvajúca tisícky rokov.

  

 

Otázky na zopakovanie:

 • Aké svetové jazyky poznáš?
 • Hovoríš nejakými svetovými jazykmi? Aký jazyk by si sa chcel/a naučiť?
 • Ako vznikali svetové jazyky?

 

Toyeto najlepsie

Učíme sa anglicky

Vieš, ako sa jednotlivé predmety volajú po anglicky? Ružové písmeno ti poradí, čím sa slovo začína.

>> Stiahnúť aktivitu <<

Súvisiace produkty