26 Aug@Toyeto

Späť do školy a škôlky: Maľovanie ako vhodná aktivita aj pre staršie deti

Späť do školy a škôlky: Maľovanie ako vhodná aktivita aj pre staršie deti

Kým MAĽOVANIE je častá aktivita u mladších detí, s pribúdajúcim vekom sa u nich záujem o farbičky, štetce či omaľovánky často vytráca. Poďme sa spoločne presvedčiť o tom, že kreslenie a maľovanie nepatrí len k predškolskému veku!

 

Na kreslenie a maľovanie sa často sústredíme špeciálne pri malých deťoch. Učíme ich spoznávať farby, správne držať ceruzku a farbičky, nadšene pozorujeme pokroky vo vývoji ich kresby. (Viac o vývoji detskej kresby si môžete prečítať TU). U školákov ostáva maľovanie často len záležitosťou výtvarnej výchovy. Je to škoda, táto kreatívna činnosť totiž prináša množstvo benefitov aj pre školákov. Poďme si ich predstaviť!

 

PREČO JE KRESLENIE A MAĽOVANIE VHODNÉ AJ PRE ŠKOLÁKOV?

 

1. Myslenie. Pri kreslení mozog zapája do činnosti obidve hemisféry: kreatívnu pravú i ľavú, ktorá zodpovedá za logické myslenie. Rozhodovacie procesy, ktoré maľovanie sprevádzajú, zas pomáhajú rozvíjať aj analytické myslenie. 

2. Emocionálna rovina. Vďaka vytváraniu obrázkov dokážu deti vyjadriť svoje myšlienky a pocity. Vizuálna forma maľovania je na to niekedy jednoduchšie ako slovné vyjadrenie emócií. Zároveň možno prostredníctvom maľovania pocity nielen vyjadriť, ale aj jemne dotvárať dobrú náladu. Veselé farby obrázkov môžu pomôcť redukovať negatívne myšlienky a znížiť hladinu stresu.

3. Redukcia stresu. Stres je samostatnou kapitolou a netýka sa len dospelých, ale i detí. Stres nahromadený zo školských, ale i iných povinností im môže pomôcť aj kreslenie a vymaľovávanie. Veď si len spomeňte na to, aký boom vyvolali pred niekoľkými rokmi antistresové omaľovánky pre dospelých! Skúste svojim školákom predstaviť omaľovánky Aquarellum, kde si budú jednotlivé políčka vypĺňať pomocou akvarelových farieb. Okrem iného je to perfektná forma psychohygieny. 

Maľovanie pre staršie deti a dospelých


4. Pamäť.
 Kresba pomáha vizuálnej pamäti a premýšľaniu v obrazoch. Mnohé výskumy ukazujú, že ak si deti pri výklade učiva kreslia alebo si modelujú, dokážu si z preberaného učiva zapamätať výrazne viac. Do procesu zapamätávania si informácií totiž zapájajú aj vizuálnu pamäť a tak je spomienka na nové informácie živšia,  dokážu ju rýchlejšie absorbovať a napokon aj efektívnejšie zužitkovať. 

5. Kreativita. Maľovanie je samo o sebe kreatívna činnosť. Vyjadrovanie svojich pocitov prostredníctvom farieb a obrazov dáva priestor na vyjadrenie detskej kreativity a rozvíja to ich vizuálne a estetické vnímanie. Vďaka kresleniu si deti cibria schopnosť vytvárať si vlastné asociácie, užívajú si pocit, kedy nie sú ničím limitované. V praxi tak môžu svoju kreativitu prejaviť aj netradičnými spôsobmi maľovania, použitými farbami či technikou

6. Jemná motorika. Na rozvoj jemnej motoriky sa sústredíme najmä pri hračkách pre najmenších, netreba to zanedbávať ani v neskoršom veku. Najmä ak uvážime, že súčasná doba so svojimi smartfónmi, tabletmi a ďalšími technickými vychytávkami prispieva skôr k jej zanedbávaniu. Monotónny pohyb prsta na tablete dokáže negatívne poznačiť schopnosť držať v ruke pero či ceruzku správnym spôsobom. Oddýchnuť si od displejov formou maľovania je veľmi príjemná zmena!
 Omaľovánka Berlín od Coloreo


7. Sústredenie.
 Vyučovacie hodiny, príprava do školy i proces učenia si často vyžaduje sústredenie. Niektoré deti sú prirodzene trpezlivejšie, iné majú s udržaním pozornosti na jednu aktivitu celkom problém. Sústredená činnosť ako vyfarbovanie obrázkov môže deti naučiť trpezlivosti a koncentrácii, čo sú vlastnosti, ktoré sa im zídu nielen v škole.

8. Prehĺbenie vedomostí. Maľovanie môže aj vzdelávať. Ako príklad si uveďme napríklad plagáty na vymaľovanie od značky Coloreo, vďaka ktorým si deti môžu vyfarbiť ilustrované mapy známych miest aj takto ich spoznať a niečo sa o nich dozvedieť. Navštíviť takýmto spôsobom môžete Berlín, Mníchov či Prahu. Majú vaše deti rady dinosaurov? To ich potom iste poteší sada, kde si môžu figúrky dinosaurov samy vymaľovať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súvisiace produkty