07 Sep@Toyeto

Späť do školy a škôlky: Ako deťom pomáha hra na hudobnom nástroji či hudobné hračky?

Späť do školy a škôlky: Ako deťom pomáha hra na hudobnom nástroji či hudobné hračky?

HUDBA je pre deti príjemná a dôležitá rovnako ako pre nás dospelých – a v mnohých ohľadoch dokonca aj viac, pretože práve v ranom veku u nich dokáže formovať nielen umelecké vnímanie, ale rozvoj iných, s hudbou zdanlivo nesúvisiacich zručností. 

 

Určite ste si všimli, že deti už od malička reagujú na hudbu a rytmus. Hudba v deťoch dokáže vyvolať nielen dobrú náladu, ale pomáha im aj pri kognitívnom vývoji. Tak, ako deti povzbudzujeme ku hre, k maľovaniu či učeniu sa číslic a písmen, mali by sme ich rovnako viesť aj k hudbe. Samozrejme, nemusíme očakávať, že z nich hneď budú hudobní virtuózi či speváci, hudba však už na batoľatá pozitívne vplýva v mnohých ohľadoch. 

 

Aké benefity prináša deťom hudba?

  • Rozvíja detské zmysly. Tak ako dieťaťu postupne predstavujeme rôzne farby, materiály či chute napomáhajúce jeho zmyslovému vývoju, rovnako na dieťa vplýva aj hudba. Vystavovanie dieťaťa rôznym druhom hudby môže pomôcť vytvoriť viac dôležitých mozgových prepojení. Tento efekt sa ešte zvyšuje, keď hudbu kombinujeme s ďalšími činnosťami, ako je napríklad tanec.
  • Zlepšuje slovnú zásobu. Od malička dokážu deti rozoznať rozdiely medzi rôznymi typmi zvukov – veď už po niekoľkých týždňoch od narodenia je dieťa schopné rozoznať hlas svojej matky od hlasu iných ľudí. Vystavenie hudbe zvyšuje prirodzenú schopnosť dieťaťa dekódovať zvuky a slová. Využiť to môžete napríklad pri spievaní detských pesničiek. Deti sa pri ich počúvaní učia identifikovať zvukové vzorce, ale aj predvídať texty, a tak si nevedomky rozvíjajú svoje vyjadrovacie schopnosti a učia sa správnej formulácii viet. 
  • Zlepšuje náladu. hrkálky a prvé hudobné hračky pomáhajú rodičom dieťa upokojiť a uspať. Rovnako na deti hudba vplýva aj v staršom veku. Ak dieťa nie je len pasívnym poslucháčom, ale do hudby sa aj zapája spevom či hrou na detský hudobný nástroj, schopnosť hudby rozveseliť či upokojiť ho je ešte výraznejšia. 
  • Pomáha detskej koordinácii. Hudba podporuje sklon detí k pohybu, rozvíja ich jemnú a hrubú motoriku. Navyše, ak je rytmus veľmi zábavný, batoľa začína skákať hore-dole, čo pomáha pri vývoji svalov, sile a rovnováhe. Dieťa sa prirodzene sa učí pohybovať v rytme hudby, aj keď ešte nepozná slová. Doplňte to jednoduchým hudobným nástrojom ako bubienok či maracas, a uvidíte, ako hravo do tohto pohybu zapojí aj „ovládanie“ hudobného nástroja. 

Metalofón farebný 

Ako postupovať pri výbere hudobného nástroja či hračky?

1. Hrkálky. Prvými detskými hračkami môžu byť napríklad hrkálky, ktoré kombinujú zaujímavé farby so zvukovými efektmi. Sluch dieťatka sa totiž po narodí vyvíja míľovými krokmi.. Dieťa, ktoré budete vystavovať rôznym zvukovým podnetom sa navyše naučí rýchlejšie rozoznávať medzi veselými zvukmi, ktoré ho majú rozveseliť a prebrať a upokojujúcimi melódiami, ktoré ho uspávajú. Výskumy tiež ukazujú, že deti do jedného roka, ktoré sú pravidelné obklopované hudbou a melódiami dokážu rýchlejšie reagovať na podnety a často u nich prichádza rýchlejší nástup reči. Od troch mesiacov sa u detí začína naplno prejavovať schopnosť pevne uchopiť predmety. Siahnite preto po hrkálkach a hračkách, ktoré sú prispôsobené na úchop detskej rúčky, čo deťom pomáha pri rozvoji jemnej motoriky. 

2. Rôzne hudobné nástroje. Pomocou hudobných hračiek môžete deťom predstaviť niekoľko rôznych druhov hudobných nástrojov. Obľúbeným je najmä klavír, ktorý formuje základné povedomie o hudbe, o tom, ako vznikajú tóny, a navyše si na ňom viete nastaviť rôzne stupnice, či dokonca prehrať pesničku. Veľký úspech, aj u menších detí ma xylofón, ktorý funguje veľmi intuitívne, rovnako ako tamburína. Ďalším levelom môže byť detské ukulele, gitara či bicie
Tamburína


3. Zábava s hudobnými nástrojmi. O tom, ako sa zabaviť pri spoznávaní hudobných nástrojov, sme hovorili aj v rámci nášho seriálu Pomáhame vzdelávať. Aktivity, ktoré deťom predstavia rôzne druhy hudobných nástrojov nájdete TU

4. Pochvala a motivácia. Zaujíma vaše dieťa s hudobnými hračkami a vidíte, že mimoriadne inklinuje k hudbe? Povzbudzujte ho v tom a chváľte jeho šikovnosť. Ak zvažujete hudobnú školu, otvorene sa s ním o tom rozprávajte, dajte mu vedieť, že sa v hudobnej škole naučí hrať na skutočný hudobný nástroj a bude schopný vykúzliť také tóny, ako teraz počúva, ale spomeňte aj to, že si to bude vyžadovať aj skúšanie a učenie sa.

5. Kedy začať? Pri výbere kurzu skutočného hudobného nástroja sa riaďte záujmami vášho dieťaťa, nie vašimi vlastnými skúsenosťami či nesplnenými snami, zároveň sa o tom poraďte s odborníkom, napríklad z hudobnej školy. Ten vám povie, kedy je správny vek na to, aby s tým dieťa začalo. Na niektoré hudobné nástroje, ako napríklad klavír, chodia už aj štvorročné deti, iné, napríklad husle, sa odporúčajú až deťom od šiestich rokov. Okrem talentu a záujmom dieťaťa prihliadnite aj na jeho vyspelosť - či sa už dokáže dlhší čas sústrediť na jednu činnosť, ako rýchlo si zapamätá nové veci a či ho nemusíte do všetkého „naháňať“.  

6. Benefity hudobnej školy. Nebojte sa viesť dieťa k hre na hudobný nástroj ani v prípade, že vy sami na žiaden nehráte. Podľa odborníkov sa až 9 z 10 detí dokáže naučiť hre na hudobný nástroj a hudobné hračky v ranom veku tento predpoklad zvyšujú. Benefity, ktoré im návšteva hudobnej školy prinesie, im môžu do života priniesť oveľa viac ako len možnosť stať sa hudobníkom. Hra na hudobný nástroj detí učí trpezlivosti, cieľavedomosti, samostatnosti a pomáha im budovať zdravé sebavedomie.   

7. Hudba je radosť. Hudbá má byť predovšetkým radosťou a zábavou, preto do nej deti netreba nútiť. Samozrejme, ak vidíte, že vaše dieťa hudobná škola baví, len niekedy má problém dostatočne sa sústrediť alebo sa mu nechce pripravovsť, je to iné, vtedy pomôže len správna motivácia. Ak však vaše dieťa dlhodobo hru na nástroji odmieta, pri trénovaní plače či chodí do hudobnej len s hnevom, asi nemá veľký zmysel ho do toho nútiť. Určite spolu nájdete nejaké inú aktivitu, ktorá ho bude napĺňať väčšmi, a ktovie, možno sa k tej hudbe samo o niekoľko rokov vráti. 
 

Súvisiace produkty