29 Mar@Toyeto

Prečo je pre deti dôležitý storytelling a ako im pomôcť rozvíjať ho?

Prečo je pre deti dôležitý storytelling a ako im pomôcť rozvíjať ho?

Storytelling môžeme preložiť ako rozprávanie príbehov, v skutočnosti je však význam tejto činnosti o niečo širší. Zahŕňa totiž schopnosti prerozprávať vypočutý príbeh i minulý zážitok, vymyslieť príbeh, ktorý bude spĺňať zásady logiky, ale v širšom kontexte i argumentáciu a schopnosť verbalizovať svoje pocity. Prečo a ako k tejto zručnosti deti viesť?

Rozprávanie príbehov alebo storytelling je niečo, čo sa s ľudstvom spája od nepamäti. Práve v dobách minulých sa ľudia často utiekali k rozprávaniu si príbehov svojich predkov, ktoré sa len vďaka ich pravidelnému prerozprávaniu uchovali a tradovali celé roky, či už v rámci rodiny alebo celkovo v rámci kultúrneho dedičstva. Storytelling je však rovnako dôležitý aj dnes, v čase, keď si minulé zážitky ľahko zachytíme prostredníctvom fotky, videa či písaného textu.

Často sa o ňom hovorí ako o divadelnej či literárnej disciplíne, schopnosť zaujímavo prerozprávať príbeh však zužitkujeme každodenne. Ide totiž o činnosť, ktorá podporuje pamäť, vyjadrovacie a komunikačné zručnosti, sebavedomie, rozširuje slovnú zásobu, zlepšuje empatiu a emocionálnu inteligenciu, podnecuje fantáziu a kreativitu.

A hoci sa táto činnosť javí ako prirodzená, nemusí to byť tak. Aj rozprávanie príbehov si vyžaduje tréning, a problémy môže robiť nielen deťom s poruchami reči či vnímania. Ťažkosti sa môžu spájať s pochopením abstraktných pojmov, ale aj so spätným prerozprávaním vlastných príbehov tak, aby dávali zmysel. Problémy so storytellingom sa môžu neskôr prejaviť v sociálnych zručnostiach, ale aj v učení sa do školy.

Grafitape projektor

Ako pomôcť deťom so storytellingom?

Schopnosť prerozprávať príbeh nie je vrodená, no deti jej môžeme ľahko – a prirodzene! – priučiť. Aj tu platí, že najlepšie pôjdete príkladom: komunikácia je základ. Dieťaťau často rozprávajte príbehy so svojho detstva, spoločne spomínajte na vaše zážitky, pozerajte si spoločné fotografie a rozprávajte sa o tom, čo je na nich zachytené.

Spoločne si veľa čítajte a po dočítaní knihy sa rozprávajte o príbehu, jeho postavách, ich vlastnostiach a o tom, čo si z neho deti odniesli (samozrejme s prihliadnutím na vek). Spočiatku budete zrejme viac klásť otázky vy, rovnako aj pomáhať deťom s formuláciou ich myšlienok, ak sa však rozprávanie o prečítanom príbehu stane vašou rutinou, uvidíte, ako sa deti rozhovoria a s akými myšlienkami dokážu prísť!

Magnetická hra Autá

Rozprávaním príbehov dokážete deťom pomôcť aj s ich sebavedomím. Spomeňte napríklad príbeh, kde dieťa vystupuje v pozícii hrdinu: pamätáš, ako si pomohol babičke nájsť kľúče od bytu? Pýtajte sa na detaily, na to, ako sa pritom cítili. Rozmýšľaním nad vlastnými pozitívnymi vlastnosťami a silnými stránkami si okrem iného budujú hlbšie uvedomenie vlastnej hodnoty.

Pri starších deťoch môžete pokračovať otázkami, ktoré potrebujú hlbšie zamyslenie, napríklad: aký darček ti urobil najväčšiu radosť? Kto je tvoj najlepší kamarát a prečo, čo máš na ňom rád? Nechajte ich rozprávať, počúvajte ich a ďalej sa pýtajte. Aj takýmto spôsobom dokážete deti naučiť, ako správne vyjadrovať svoj názor. V dospelosti sa vám určite poďakujú.

Maňuškové divadlo

Hračky, ktoré pomôžu so storytellingom

Časté a vnímavé rozhovory s deťmi od útleho veku sú pre rozvoj ich schopnosti vyjadrovať sa a rozprávať príbehy kľúčové, máme pre vás však aj niekoľko tipov na hračky, ktoré storytelling podnietia.

Diviadielka a maňušky pomáhajú deťom odosobniť sa a rozprávať príbehy z pozície tretej osoby. Deti vďaka nim môžu zahrať a prerozprávať rozprávky, ktoré poznajú z kníh či televízie, ale aj vymýšľať si vlastné, čím si rozvíjajú fantáziu. U nás túto kategóriu hračiek nájdete TU.

Maňušky

Magnetické hračky, kde si môžu deti dotvárať na magnetickom pozadí príbeh pomocou desiatok rôznych magnetiek, sú veľmi populárne. Aj keď to tak na prvý pohľad môže vyzerať, naozaj nejde iba o obyčajné umiestňovanie magnetiek (aj keď to zas podporuje jemnú motoriku!), v skutočnosti ide o ideálne hračky podporujúce storytelling, za pomoci ktorého deti dokážu vytvárať a meniť dej príbehu podľa seba. Určite neuškodí, ak im pri spoločnej hre budete k príbehu klásť doplňujúce otázky. Odporúčame napríklad magnetickú hru LILLI alebo AUTÁ.

Magnetická hra Lilli

Baterky s obrázkami sú jednoduchou hračkou, ktorá podnieti detskú predstavivosť. Premietnite si na stenu pred spaním obrázky zvierat či príhody veselých mačiek a snažte sa k nim vymyslieť nejaký krátky príbeh – a každý večer ho variovať alebo úplne meniť. Zakúpiť si môžete baterku i samostatné náhradné náplne, prípadne celý kufrík, ktorý u vás doma vytvorí atmosféru kina.

Interaktívne knihy Piqipi sú primárne určené na rozvoj jemnej motoriky, každá je však koncipovaná tak, že na niekoľkých stranách si deti môžu vytvárať príbeh dievčatka, psíka či zajka. Všetky ich nájdete TU.

Piqipi zajko

Grafitape projektor a Crea TV pomôžu deťom rozprávanie svojho príbehu vizualizovať. S hračkou Crea TV si príbeh nakreslia na rolku papiera ako animáciu a potom ho jednoducho „pustia“ v malej televízii, Grafitape projektor im umožní pomocou projektora a washi pásky vytvoriť na stene napríklad kulisy k vlastnej divadelnej scénke... Storytelling predsa nie je len o samotnom rozprávaní, ale o všetkom, čo dokreslí príbeh – aj doslova. Hračky z dielne Kipod skrátka potešia všetky kreatívne detičky!

Crea TV

 

Súvisiace produkty