15 Oct@Toyeto

Prečo je detská kreativita dôležitá a ako ju podnietiť u svojho dieťaťa?

Prečo je detská kreativita dôležitá a ako ju podnietiť u svojho dieťaťa?

Kreativita je jedným z tých abstraktných pojmov, ktorým rozumieme, no len ťažko sa nám hľadá jeho definícia. Mnohí zároveň podvedome cítime, že kreativita je dôležitá, a že by sme deti v jej rozvíjaní mali podporovať, nie vždy však presne vieme, ako to uchopiť. Presný návod na to, ako vychovať kreatívne deti neexistuje – pretože kreativita sa neriadi presnými pravidlami. Niekoľko rád ako možno podporiť kreativitu u detí sme si však pre vás predsa len pripravili.  

Ak by sme sa vrátili k definícii kreativity, možno povedať, že ide o schopnosť vyvíjať a rozvíjať nové myšlienky, produkty či riešenia, schopnosť myslieť mimo existujúcich hraníc a odpútanie sa od konvenčných a racionálnych nápadov. Mnoho ľudí si myslí, že niektorí umelci skrátka dostali kreativitu do vienka, no tak to nefunguje. Kreativita nie je vrodenou vlastnosťou, ale skôr získanou a naučenou schopnosťou. Vplyv rodičov je tu však neodškriepiteľný – práve oni totiž dokážu svojim prístupom najlepšie podporiť kreativitu u detí už v ranom veku. 

Prečo je detská kreativita dôležitá?

Mnoho umelcov hovorí, že prostredníctvom svojich diel vyjadrujú svoje pocity, skúsenosti či vlastnú osobnosť. Takýto umelec drieme v každom dieťati. Pre dieťa totiž nie je nič uspokojujúcejšie, ako keď sa môže otvorene a slobodne prejaviť. Túto schopnosť deti v najväčšej miere nadobúdajú v prvých rokoch života. Kreativita, ktorú sa deti učia prostredníctvom hry, predstavivosti či tréningu svojej intuície dokáže deťom ukázať nové spôsoby, ako riešiť zložitejšie problémy.  

Tvorivá činnosť pomáha deťom spracovať a vyjadriť svoje emócie, čo môže byť nápomocne nielen pre deti ako forma psychohygieny či spôsob, akým sa učia riešiť problémy, ale aj pre rodičov či učiteľov, ktorí môžu pri pohľade na detské sebavyjadrenie prostredníctvom kresby či stavby lepšie pochopiť vnútorné prežívanie dieťaťa. Sloboda v tvorbe, čo je vlastne synonymom kreativity, zároveň deti učí pochopiť jedinečnosť a rozmanitosť a formuje z nich tolerantnejšie osobnosti. 

Balančná hračka Ta-Da Cirkus

Kreativita, emócie a umenie

Spájanie kreativity s umením a emóciami nie je náhodné. Viacero štúdií ukázalo, že intenzívny kontakt s umením je faktorom, ktorý dokáže kreativitu stimulovať. V jednom z výskumov deti pravidelne navštevovali galériu, kde venovali každému dielu mimoriadnu pozornosť. Výskumníci ich pritom navigovali, aby sa nevenovali len tomu, čo sa na konkrétnom obraze či soche nachádza, ale hlbšie sa zamysleli nad tým, aké pocity mohol mať autor pri jeho tvorbe, či aké emócie chcel prostredníctvom diela vyjadriť. Deti sa snažili prepájať to aj s vlastnou skúsenosťou, a tak tie emócie prežívali ešte intenzívnejšie. Keď potom po niekoľkých mesiacoch túto vzorku detí porovnali s deťmi, ktoré sa výskumu nezúčastnili, prišli na to, že deti, ktoré boli v kontakte s emóciami a umením, boli preukázateľne kreatívnejšie. 

Pýtate sa, ako sa dá „zmerať“ kreativita? Deti dostali za úlohu nájsť pre dané predmety čo najviac možností využitia alebo prísť na to, ako vyriešiť niektoré situácie. Ako kreatívnejší však „nevyhrávali“ tí, ktorým sa podarilo prísť s čo najväčším množstvom riešení, ale tí, ktorých postupy sa čo najviac vzdiaľovali  od všeobecne zaužívaných riešení. Ak bolo zadaním úlohy nájsť čo najviac možností na využitie tehly, za kreatívnejšie sa považovali tie, ktoré na ňu nehľadeli len ako na stavebný materiál, ale navrhli je napríklad použiť na drvenie cesnaku. 

Zaujímavý zvrat pri tomto výskume nastal vo chvíli, keď sa následné testovanie kreativity rozhodli zopakovať o niekoľko mesiacov neskôr. Ukázalo sa, že následné výsledky skupiny, ktorá sa tréningu kreativity venovala, boli s odstupom času horšie. Tak ako školské učivo, aj istú dávku kreativity možno stratiť, ak sa jej rozvíjaniu nevenujeme pravidelne. 

My 3 Yoshka Kipod, drevené hračky pre deti

Kreativita nevedie len k umeniu

Mimochodom, podobného výskumu sa neskôr zúčastnili aj skupiny dospelých ľudí. Aj oni po absolvovaní tohto „kurzu“ preukázateľne kreatívnejší, čo sa odrazilo aj na schopnosti riešiť problémy v zamestnaní – a to aj v odvetviach, ktoré nespadajú pod kreatívny priemysel. Učenie sa kreativite teda nie je limitované vekom a benefitovať z nej môžeme naozaj v každodennom živote.    

Rovnako to platí v prípade detí. To, že sa budú od detstva venovať kreatívnym činnostiam ako je hra na hudobnom nástroji, kreslenie či iný druh tvorby, neznamená, že z nich zákonite vyrastú umelci. Avšak zručnosti, ktoré si pri kreatívnom prístupe ku hre osvojili, im pomôžu k tomu, aby sa dokázali na veci pozerať inak, čo môžu následne zužitkovať v mnohých iných odvetviach – napríklad aj vede či výskume alebo technológiách. Podľa výskumov až 93 % ľudí, ktorí sú úspešní v STEM odboroch (veda, technológie, elektronika a matematika) sa v nejakom období v minulosti, často v detstve, venovalo hre na hudobný nástroj, mnoho z nich tiež priznalo, že sa aktívne zaujímajú o výtvarné umenie, herectvo, tanec či tvorivé písanie. 

Medvedík Bare Wood, kreatívna drevená hračky

Ako vychovať kreatívne dieťa?

Čo však urobiť preto, aby sme deti naozaj podporili v rozvoji kreativity? 
 

1. Dajte deťom priestor na to, aby prejavili svoju kreativitu. Aj keď to môže znamenať, že detská izba či obývačka nebudú vždy stopercentne upratané. Samozrejme, nemusí to znamenať, že deti budú môcť kresliť po stenách či rozhadzovať veci. Stanovte si pravidlá, no nesnažte sa deti usmerňovať napríklad v tom, že stavebnicu môžu rozložiť len v priestore na tom určenom.

2. Nezasahujte do ich hier. Slnko je žlté a dom musí mať strechu – čo ak to však deti vidia a chcú zachytiť úplne ináč? Nezasahujte do procesu detskej tvorby, radšej sa pýtajte a usilujte sa pochopiť, ako dieťa premýšľa. Nelimitujte ho. 

3. Podporujte detskú zvedavosť. Neodbíjajte večné detské otázky „Prečo?“ len strohými odpoveďami. Pokúste sa pozrieť na svet detskými očami, ak neviete správnu odpoveď (alebo tá odpoveď vôbec neexistuje), spýtajte sa dieťaťa, čo si o tom myslí ono. A vypytujte sa ho často aj vy samy, podnietite ho k tomu, aby sa zamýšľalo nad vecami a hľadalo odpovede.

4. Zmysel pre humor je dôležitý. A je aj jedným zo spôsobov, ako sa naučiť myslieť mimo zabehnutých pravidiel. Vtipkujte spoločne s deťmi, veďte ich k neočakávaným záverom. Schopnosť myslieť ironicky je jedným z prejavov kreativity a EQ. 

5. Dajte im vhodné stimuly. Darujte deťom hračky, ktoré podporia ich kreativitu, nasmerujte ich k tomu, ako ich používať, no samotnú hru či tvorbu nechajte na nich. Nakopnite dieťa k vymýšľaniu príbehu tým, že ho začnete a vyzvete ho, aby pokračovalo. Pýtajte sa ho na to, ako by riešilo konkrétnu situáciu... Nezasahovať do detských hier neznamená, že to musíte nechať celé na nich. Naviesť ich na správnu cestu – v akejkoľvek oblasti – je predsa jednou z úloh rodičov. A nejde len o začiatok procesu, ale aj o jeho pokračovanie a koniec. Ak napríklad dieťa vymaľovávanie obrázku vzdá po niekoľkých minútach, motivujte ho k tomu, aby svoju úlohu aj dokončilo. Samozrejme, nemôžete ho k tomu nútiť, no vhodnými otázkami ho môžete inšpirovať, aby v tom pokračovalo. (Napríklad: Akou farbou budeš pokračovať? Chceš túto časť nechať prázdnu alebo chceš vymaľovať ešte niečo? Skončil si preto, že sa ti už nechce alebo je to podľa teba hotové?)
Sticar autíčko 

6. Vystavte ich rôznorodosti. Neznamená to, že musíte cestovať do vzdialených krajín (i keď cestovanie s deťmi je skvelé a úžasne rozširuje detské obzory). Stačí, ak si spoločne prečítate knihu, pozriete dokument či zahráte sa hru, ktorá im ukáže niečo nové a ponúkne im novú perspektívu nazerania na svet.  

7. Nechajte ich nudiť sa. Mnoho rodičov v dobrej viere vymýšľa deťom množstvo programov, ktoré im majú pomôcť rozvíjať sa. Nechajte však niekedy deti aj len tak bez programu, „nudiť sa“. Práve vtedy sa totiž deti začnú venovať veciam, na ktoré majú v tej chvíli naozaj chuť a náladu alebo naopak, budú len tak snívať a premýšľať – a to je pre nich rovnako dôležité, ako kreatívne aktivity. 

8. Podporujte ich záľuby. Či už ide o skladanie puzzle, záujem o svet dinosaurov alebo hranie futbalu, podporujte dieťa v tom, aby sa rozvíjalo vo svojich záľubách. Kreativita pramení z vnútornej motivácie – a tá prichádza vtedy, keď veci robíte naozaj s vášňou a radosťou. A platí to nielen u detí, ale aj dospelých. Zároveň aj v tomto prípade platí, že vaše nasmerovanie môže byť prínosné. Ukážte deťom, čomu všetkého sa môžu venovať – od športových aktivít, cez tanec, kreslenie či hru na hudobnom nástroji, no zároveň dieťa nechajte vybrať si, čo ho naozaj baví a pri čom chce tráviť svoj voľný čas.

9. Začnite od seba. Zamýšľajte sa nad hračkami, ktoré dieťaťu kúpite a naštudujte si, čo môžu dieťaťu ponúknuť a ako ho obohatiť. Články o vplyve hračiek na rozvoj dieťaťa nájdete na našom blogu alebo sa na benefity jednotlivých hračiek opýtajte priamo v našich predajniach. 

(Zdroje: Kipodtoys.com, Parents.com, PsychologyToday.com, pbs.org )

Súvisiace produkty