23 Jun@Toyeto

Pomôžte deťom nadväzovať nové kamarátstva

Pomôžte deťom nadväzovať nové kamarátstva

Kamarátske vzťahy sú pre naše deti dôležité. Vieme im s ich nadväzovaním pomôcť aj my, rodičia? Určite áno – a rovnako aj vhodne zvolené hračky.

Aj pri téme nadväzovania kamarátstiev treba hneď na začiatok podotknúť, že každé dieťa je iné. Vo veku troch rokov už väčšina detí pozná aj iné deti a trávi s nimi čas . či sú to spolužiaci v škôlke, rodinní príslušníci či známi alebo deti, ktoré môže stretávať na detskom ihrisku. Kým niektorým deťom ide zoznamovanie sa a komunikácia s inými deťmi jednoducho a prirodzene, iné môžu mať so zoznamovaním sa problém, hanbia sa, nedarí sa im komunikovať. No a potom je tu ešte široká skupina detí, ktoré sú niekde „medzi“, v určitých situáciách získavajú kamarátov veľmi rýchlo, inokedy na to potrebujú istý čas. A to všetko je úplne normálne – rovnako to predsa funguje aj u nás dospelých.

Je dôležité, aby ste si ako rodičia všímali detské správanie a prejavy ich osobnosti – a rešpektovali ich. Čo znamená aj netlačiť ich do situácií, ktoré im očividne nie sú príjemné a necítia sa pri nich komfortne. Zároveň im však práve vy môžete pomôcť prekonať hanblivosť a nadviazať vzťahy s inými deťmi. Ktovie či sa práve z toho chlapčeka, ktorého denne vídate na pieskovisku nestane dlhoročný najlepší kamarát vášho dieťaťa?

Hračky do piesku

Naučte dieťa, ako byť dobrým kamarátom

Predstavte si napríklad situáciu, kedy sa deti hrajú v piesku, vy ich z diaľky pozorujete a zaregistrujete, že váš drobec si stavia len svoje hrady a nedovolí iným deťom do nich zasahovať, prípadne im rozkazuje, čo sa iným deťom nepáči. Namiesto toho, aby ste mu dohovárali, aby uvoľnil priestor iným deťom a „stiahli ho“, vysvetlite mu, aké dôležité je nielen rozprávať, ale aj počúvať. A vysvetlite mu to na vlastných príkladoch – na tom, ako by to fungovalo, ak by ste vy nepočúvali, čo vám hovorí, alebo ako by sa cítil on na mieste iných detí. Zároveň ho pochváľte za to, ako niektoré situácie dobre zvládol a ako pekne sa k iným zachoval.

Pomôžte mu nájsť si svoju skupinku

Nie každé dieťa je prirodzene spoločenské („social butterfly“) – pre tie hanblivejšie môže byť problém nadväzovať rozhovor a začínať hru, ak sa nachádza vo veľkej skupinke. Je to úplne prirodzené. Pomôcť mu s tým môžete úplne jednoducho – zariaďte to tak, aby sa spočiatku dieťa nachádzalo najmä v menších skupinkách s dvomi, tromi deťmi, napríklad s deťmi vašich kamarátov. Dieťa sa pri takejto hre osmelí, čo mu môže priniesť dostatočné sebavedomie na nadväzovanie nových kamarátstiev, pri iných situáciách. Pri prvých stretnutiach s novými potenciálnymi kamarátmi tiež dávajte pozor na čas, ktorý spolu strávite. Keď sú deti unavené a mrzutejšie, spolupráca a sociálne zručnosti detí sa zhoršujú. Pokojne si s rodičmi dohodnete, že sa zdržíte len hodinku, dve – a do budúcna tento čas pokojne zvyšujte.

A popri tom všetkom, buďte stále nablízku. Hanblivejšie deti určite ocenia, ak vás, svoj bezpečný bod, majú stále na dohľad.

Domček pre bábiky

Vyberte vhodné hry a hračky

K nadväzovaniu kamarátstiev pomôžu aj vhodne zvolené hry a hračky – a my máme, samozrejme, pár tipov:

Hračky na von. Veľa nových kamarátstiev vzniká pri hre vonku. Spoločné hry v pieskovisku, púšťanie šarkanov či pomôcky pre malých objaviteľov sú ideálne na naučenie sa kooperácie a rozvíjanie komunikačných zručností.

Stavebnice. Stavba väčších či menších konštrukcií je ideálna hra pre viacero detí súčasne. Učia sa pri nej komunikovať, deliť si úlohy, vyjadrovať slovne svoje predstavy. Prečítajte si, čo ďalšie môže deti naučiť hra so stavebnicou TU.

Role-play hračky. Hra s detskou kuchynkou, domčekom pre bábiky, hry na povolania... Deti pri nich napodobňujú činnosti, ktoré poznajú z domu – a pri hre s inými deťmi sa učia kooperovať, reagovať na nové podnety, získavajú iný pohľad na veci. Prečítajte si viac o benefitoch role-play TU.

 

Súvisiace produkty