04 May@Toyeto

Ako meriame dĺžku? Pomáhame vzdelávať

Ako meriame dĺžku? Pomáhame vzdelávať

Poznáte to! Každý rodič, ktorý sa počas týchto náročných dní doma usiluje efektívne zabaviť a tiež vzdelávať svoje ratolesti vie, že to môže byť skutočne náročné. Chceme Vás preto inšpirovať. Pripravili sme si pre Vás seriál tematických aktivít, ktorých úlohou je priniesť deťom vzdelávacie témy v rôznych oblastiach a vám ušetriť čas na hľadanie inšpirácií. Dnes na tému JEDNOTKY DĹŽKY.

 

Premenu jednotiek dĺžky si deti cibria aj vo vyšších ročníkoch školy, zábavné aktivity spojené s meraním dĺžky im však už aj v nižšom veku pomôžu naučiť sa správnemu odhadu vzdialeností a rozmerov či poznať jednotlivé spôsoby merania. 


TIPY NA AKTIVITY:

1. Koľko centimetrov merajú jednotliví členovia rodiny? Môžete sa spoločne odmerať a svoju výšku si zaznačiť napríklad na výškovom metri s motívom zvieratiek. Samozrejme, deti sa nesmú zabúdať merať opakovane a sledovať svoju zvyšujúcu sa výšku. 

2. Nechajte deti zoradiť svoje hračky (napríklad plyšové) podľa dĺžky a pokúste sa spoločne odhadnúť, koľko merajú. Následne ich môžete zmerať s použitím metra či pravítka

3. S metrom či pravítkom si môžete doma vymyslieť aj ďalšiu súťaž. Vymyslite si niekoľko náhodných dĺžok (17 cm, 3 dm, 128 mm) a úlohou detí bude merať a merať, až kým nájdu doma niečo, čo bude tejto dĺžke najbližšie. Zábavná hra im pomôže s učením sa odhadu dĺžky.

4. Skúste využívať staré merné jednotky a zmerať vzdialenosti a rozmery vecí v lakťoch, stopách či palcoch

5. Máte doma milovníka zvierat? Nájdite si informácie o tom, koľko merajú rôzne druhy zvierat a skúste si to porovnávať s vlastnou výškou. 

6. Nechajte deti obkresliť sa poležiačky na veľkom papieri. Na tejto šablóne môžu následne pomocou metra či pravítka odmeriavať, koľko merajú jednotlivé časti tela

7. Učíte sa premieňať jednotky dĺžky? Ako pomôcka vám skvele pomôže ruka. Obkreslite si na papier pravú ruku. Od palca k malíčku pomenujte svoje prsty km, m, dm, cm, mm. Najväčšiu medzeru, medzi palcom a ukazovákom označte x1000, ostatné medzery x10. Pri prevode jednotiek sa stačí pozrieť na túto pomôcku a spočítať, akým smerom a o koľko treba posúvať desatinnú čiarku.

8. S deťmi, ktoré už ovládajú premieňanie jednotiek si môžete spamäti skúšať porovnania: čo je viac 101 mm alebo 2 dm? 35 cm alebo 0,8 m? a pod. 

9. S počítaním a premieňaním jednotiek deťom pomôžu aj autokorektívne kartičky, kde si zadané príklady hravou formou s obrázkom skontrolujú deti samy. Násobeniu, ktoré pri premene jednotiek využijete najviac, sa venuje zošit C, zošity A a B sú určené skôr mladším žiakom a zaoberajú sa sčítaním a odčítaním. 

10. Zábavným spôsobom deťom počítanie odľahčia spoločenské hry od značky HABA zamerané na matematiku, napríklad Múdry macko učí počítať, Kráľ počítania či Logická hra Dobrodružná násobilka

 

TOYE PRE DETI

 

  

Ahojte, kamaráti!

Ako najlepšie posúdime, či je niečo veľké alebo malé? Alebo ešte lepšia otázka: ako vieme povedať, ktorý z dvoch predmetov je väčší a ktorý menší? Môžeme to urobiť odhadom, môžeme ich priložiť k sebe a porovnať, ale najpresnejšie bude odmerať ich. Merať môžeme s použitím viacerých pomôcok, ktoré nám určia dĺžku predmetu. Pri porovnávaní veľkosti je však tiež dôležité poznať jednotky dĺžky a vybrať si na meranie tú správnu. 

V minulosti ľudia merali dĺžku podľa častí tela. Napríklad v starovekom Egypte bol základnou jednotkou lakeť, menšími dlaň a palec. Keďže každý človek má inú výšku a dĺžku jednotlivých končatín, ustálili sa vzorové mierky na lakeť, dlaň a palec, ktoré boli v celom Egypte rovnaké. Aj tu však prichádzali problémy. Najčastejšie sa pomocou lakťa odmeriavala veľkosť plátna, ktoré sa predávalo. Nie každý, kto kupoval a predával plátno bol však poctivý, a tak sa často používali nepresné metre – za menší kus látky tak ľudia často zaplatili viac peňazí. Tak vzniklo príslovie „Mať dvojaký meter“. Ďalšími jednotkami dĺžky, ktoré sa používali v minulosti, boli stopa, piaď a siaha. Niektoré krajiny ich stále používajú. 

Dnes u nás používame ako základnú jednotku dĺžky meter a odvodené menšie jednotky decimeter, centimeter a milimeter a väčšiu jednotky kilometer. V metroch najčastejšie meriame rozmery miestností, výšku budov, stromov či hôr. V jednom metri sa nachádza 10 decimetrov (dm), 100 centimetrov (cm) a 1000 milimetrov (mm). Čím menšiu jednotku použijeme, tým presnejšie vieme vyjadriť rozmery veci. Menšími jednotkami dĺžky zas meriame menšie veci. Napríklad v centimetroch často opisujeme dĺžku jednotlivých častí oblečenia alebo predmetov do domácnosti, v milimetroch zas drobné veci ako hrúbku ceruzky či veľkosť maličkého mravca. Veľké vzdialenosti, napríklad vzdialenosti miest či krajín zas najlepšie opíšeme v kilometroch. Jeden kilometer (km) má 1000 metrov. 

Dĺžku môžeme merať vďaka viacerých pomôckam, napríklad pravítko, krajčírsky meter, skladací meter či meracie pásmo. Nazývame ich meradlá. Pri meraní musíme vedieť, aký rozsah má dané meradlo a či je to postačujúce pre predmet, ktorý chceme zmerať. Pri meraní tiež musíme dodržiavať niekoľko pravidiel: na meradlo sa pozerať kolmo, začiatok meradla mať na začiatku meraného predmetu. Pri meraní tiež musí byť meradlo aj meraný predmet (napríklad látka) rovné. 

  

  

Otázky na zopakovanie:

  • Ako merali dĺžku ľudia v minulosti?
  • Aké jednotky dĺžky poznáš?
  • V akých jednotkách viete najlepšie opísať dĺžku: paneláku, cestu autom do susedného mesta, lienku, zošit, gauč, strom na záhrade, vzdialenosť zo Slovenska do Nemecka, skrinku v detskej izbe?
  • Vieš povedať, aké sú zásady pri správnom meraní dĺžky?

 

Súvisiace produkty