27 Oct@Toyeto

Je kreslenie otázkou talentu alebo sa dá na detskej kresbe zapracovať?

Je kreslenie otázkou talentu alebo sa dá na detskej kresbe zapracovať?

Vývoj detskej kresby s nadšením sledujeme najmä u mladších detí: postupne sledujeme, ako sa ich kresbičky z čmárania menia na niečo, čo môžeme ľahko identifikovať, pozorujeme, ako prostredníctvom papiera a farbičiek znázorňujú svoje pozorovania sveta. Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, či existujú aktivity, vďaka ktorým sa môžu deti v kresbe prirodzene zlepšovať?

Maľovanie a kreslenie skrátka patrí k detstvu. O tom, aká prirodzená činnosť to pre deti je svedčí aj fakt, že ku kresleniu, resp. vytváraniu obrázkov inklinujú deti aj v prípade, že na to nemajú vybavenie v podobe papiera a ceruziek: v chudobných oblastiach im na to poslúži aj konárik, ktorým kreslia obrázky do piesku či hliny. 

Vývoj a benefity detskej kresby

Vo všeobecnosti začínajú deti kresliť už vo veku 1-2 roky, hoci o skutočných obrázkoch nemôže byť ani reči. Deti sa však učia uchopiť ceruzku či fixku (v tomto veku ju držia stiskom päste), poznávajú farby, zisťujú, čo vytvorí pohyb ceruzky na papieri. Táto prvá etapa kreslenia je dôležitá skôr pre rozvoj ich jemnej motoriky a koordinácie oko-ruka. Už od troch rokov začínajú byť detské kresby viac a viac konkrétne, deti sa v nich snažia zobraziť skutočnosť, kreslia postavy a situácie, ktoré poznajú. Možno povedať, že ide o akúsi formu sebavyjadrenia, ktorá fascinuje aj psychológov hľadajúcich v  kresbách vyjadrenie detskej osobnosti, emócií, ale i umeleckého cítenia. Psychológ Lev Vygotsky hovorí, že detská kresba je súčasťou symbolického komunikačného systému detí. Rozprávaniu, čítaniu a písaniu sa deti učia postupne, kým to však zvládnu, detské obrázky sú akýmsi vývojovým mostíkom medzi hovorenou a písanou formou vyjadrovania sa.  

Kreslenia a maľovanie tiež pozitívne vplýva na formovanie priestorového povedomia detí, rozvíja ich učenie v oblasti STEM (veda, technika, strojárstvo, matematika) a dokonca im dokáže pomôcť odbúrať stres. 

Vývoj detskej kresby

Kreslenie teda dokázateľne pomáha k detskému vývoju v rôznych oblastiach. Pozrime sa však na to z opačnej strany a položme si otázku: môžeme pomôcť deťom rozvíjať sa práve v kreslení? A mali by sme vôbec?

Dokáže sa kresba zlešovať?

Iste vás neprekvapí, že aj na túto otázku sa pokúsil odpovedať nejaký výskum. V ňom sa tri skupinky detí osem týždňov pravidelne venovali čítaniu rozprávok, hrám so stavebnicami alebo divadelným predstaveniam. Počas všetkých aktivít deti zároveň kreslili. Výskumníci skúmali kresby všetkých troch skupiniek detí a posudzovali ich na základe týchto kritérií: tvorivosť, talent, priestorová zložitosť, použitie farieb a zobrazovanie postáv ľudí. Výsledky ukázali, že deti vo všetkých skupinkách sa v kreslení za osem týždňov viditeľne zlepšili, najviac práve tie, ktoré boli pred experimentom v kreslení najmenej zdatné. V porovnaní naprieč týmito tromi skupinkami možno najvýraznejšie zlepšenie pozorovať u detí, ktoré sa intenzívne venovali čítaniu rozprávok. Ich kresby získali najvyššie hodnotenia v oblasti kreativity, talentu a priestorovej zložitosti. Kresby detí, ktoré sa venovali stavebniciam, zas najlepšie obstáli v hodnotení farebnosti. U detí venujúcich sa dramatickej tvorbe sa výrazne neprejavilo žiadna zo skúmaných kritérií, ich zobrazenie postáv bolo podobné ako u detí z ostatných skupiniek – čo možno odráža to, že deti sa pri nacvičovaní divadielka viac sústredia na vnútornú charakteristiku postáv. 

Ako viesť deti v maľovaniu

Prečo obstálo najlepšie práve čítanie rozprávok? Keď sa výskumníci pozreli na aktivity, ktorým sa venovala táto skupinka detí, všimli si, že pri čítaní a listovaní v knižkách deti venovali zvýšenú pozornosť práve ilustráciám. V tom ich podporovali aj ich lektori, ktorí im kládli otázky ohľadom toho, čo vidia na obrázkoch: sústredili sa na farby, postavy a činnosti zobrazené na obrázkoch. Nie je žiadnou novinkou, že deti milujú ilustrované knihy  - a táto aktivita im pomohla všímať si a rozmýšľať nad ilustráciami o to intenzívnejšie. To sa potom premietlo aj do ich vlastnej tvorby. 

Ako pomôcť deťom s kresbou?

Čo si môžeme z tohto výskumu odniesť ako rodičia? Samozrejme, nemôžeme očakávať, že z nášho dieťaťa vyrastie umelecký maliar a určite by sme ho do sústavného zlepšovania sa v kresbe (ostatne, ani do iných umeleckých činností) nemali nijako tlačiť. Vzhľadom na známe benefity kreslenia však v ňom môžeme vzťah ku kresleniu posilňovať. Výskum ukazuje, že rôzne kreatívne aktivity (čítanie, stavebnice, divadielka, ale i ďalšie) môžu zlepšovať estetické cítenie detí, ktoré sa prejaví v kresbe. Neverte tomu, že cit pre kresbu je vrodeným talentom, známa pravda hovorí, že talent je len malým percentom úspechu, na tom ostatnom sa dá pracovať – a platí to nie len pri kreslení, ale aj v iných oblastiach. 

 

Vyskúšať môžete toto:

1. Obrázkové knihy. Pri čítaní rozprávok a listovaní v obrázkových knihách sa zamerajte na ilustrácie, vypytujte sa detí na farby a na to, čo vidia na obrázkoch, nechajte ich hľadať konkrétne postavičky či veci. Pokojne môžete porovnávať ilustrácie vo viacerých knihách a rozprávať sa o tom, ktoré sa vám páčia viac. 

2. Veselé farby. Obklopujte dieťa hračkami vo veselých farbách. Pri hre s menšími deťmi sa pravidelne pýtajte na farby jednotlivých vecí, rozprávajte sa o tom, čo má akú farbu, ktorá farba sa im páči a podobne. V rámci možností ich nechajte vyberať a kombinovať si farby svojho oblečenia. 

3. Zaujímavé omaľovánky. Omaľovánky vôbec nemusia zabíjať detskú kreativitu. Vyberte tie so zaujímavými vzormi, ktoré si deti môžu vymaľovať podľa vlastnej fantázie bez prísne určenej predlohy. Súpravy na kreslenie od Tiger Tribe v praktickom obale deťom napríklad ponúknu obrázky zvieratiek či lesných víl, ktoré si môže deti vymaľovať priloženými fixkami, ale majú v nich zároveň aj priestor na samostatné kreslenie (napríklad inšpirované predlohou).

4. Netradičné kreslenie. Vzťah k maľovaniu môžu pomôcť vybudovať aj rôzne menej tradičné spôsoby kreslenia. Vyskúšajte napríklad kreslenie s akvarelovými setmi Aquarellum, kombinácie kreslenia s inými tvorivými činnosťami (napríklad vďaka setom spájajúcim kreslenie s nalepovaním trblietavých fólii) alebo vyskúšať originálne neónové farby. 

5. Vyjadrovanie prostredníctvom kresby. Istým druhom kreslenia neodolá žiadne dieťa. Napríklad výzve, aby nakreslilo, čo si praje dostať pod stromček či na narodeniny. Môžete ho tiež vyzvať, aby nakreslilo obrázok, ktorý daruje k sviatku súrodencovi či starým rodičom. 

6. Pozitívna motivácia. O prínose milých slov a povzbudení hádam netreba ani hovoriť. Nikdy nehovorte dieťaťu, že na kreslenie (alebo niečo iné) nemá talent a nehovorte to o ani o sebe. Radšej ho od malička veďte k tomu, že usilovnosťou sa dá naučiť veľa a vecí by sme nemali odmietať robiť len z dôvodu „toto neviem, v tomto nie som dosť dobrý/á“. 

 Ako naučiť dieťa kresliť

Použité obrázky vznikli z detských listov z našej minuloročnej vianočnej kampane. Prezradíme vám, že aj tento rok sme si pre vás na Vianoce pripravili niečo špeciálne a opäť to bude súvisieť s kreslením. Všetky informácie sa včas dozviete, nateraz len prezradíme, že sa máte na čo tešiť!

 

Súvisiace produkty