19 Nov@Toyeto

Čo prináša mladší školský vek a ako vybrať hračky pre deti v tomto období?

Čo prináša mladší školský vek a ako vybrať hračky pre deti v tomto období?

Mladší školský vek je obdobím, kedy deti navštevujú prvý stupeň základnej školy, teda približne medzi 6. a 10. rokom života. S nástupom do školy akosi rátame s tým, že obdobie detských hier skončilo. Ale naozaj? Opäť sme sa bližšie pozreli na toto vývinové obdobie a prinášame vám výber hračiek, ktoré potešia aj mladších školákov. 

Mladší školský vek alebo predpubertálne obdobie je u detí spojené s množstvo zmien. Tie vyplývajú najmä z toho, že dieťa začína chodiť do školy, má zrazu úplne iný, pravidelný režim a veľkú časť dňa trávi so svojimi rovesníkmi. Vďaka týmto faktorom dieťa čoraz viac prejavuje a formuje svoju osobnosť, mení sa jeho postavenie v rodine a vzťahy k iným ľuďom, ale aj jeho záujmy a preferencie.

Vývoj dieťaťa – mladší školský vek

Vývoj dieťaťa v tomto období prebieha u každého svojim vlastným tempom, rozdiely medzi deťmi navzájom môžu byť čoraz väčšie. Porovnávanie, ako vysoké je ktoré dieťa či koľko toho zje, prestáva v tomto období dávať zmysel. 

Po psychologickej vývojovej stránke však vo všeobecnosti o deťoch medzi 6. a 10. rokom života platí toto: 

Rodičia prestávajú byť bezvýhradnou autoritou. Kým mladšie deti väčšinou akceptujú a prijímajú rozhodnutia, zákazy a príkazy rodičov, v tomto období ich začínajú spochybňovať. Na veci sa pozerajú viac kriticky, prestávajú si myslieť, že rodičia majú vo všetkom pravdu, stále sú však pre nich veľkými vzormi. Stále sa preto usilujte pripravovať spoločný rodinný program, do ktorého sa zapoja všetci členovia domácnosti.

Dôležitosť rovesníkov. Po nástupe do školy sa dieťa pravidelne ocitá v kolektíve svojich rovesníkov, ktorí v jeho živote hrajú stále dôležitejšiu úlohu. Dieťa sa snaží začleniť sa do skupiny, prijíma a osvojuje si jej pravidlá. Obdobie žalovania postupne ustáva, dieťa si uvedomuje, že tým ohrozuje priazeň svojich kamarátov. 

Vzťahy na základe rovnakosti. Deti v tomto období uprednostňujú vzťahy s rovesníkmi, k mladším deťom vzhliadajú trochu povrchne, pri starších môžu mať rešpekt. Rovnako uprednostňujú kamarátov rovnakého pohlavia. Preto si v tomto období vytvárajú hlbšie vzťahy napríklad so spolužiakmi v porovnaní s kamarátmi na sídlisku, ktorí sú v rôznych vekových kategóriách a miešajú sa tam chlapci a dievčatá.  

Mladší školský vek, hračky kolobežky

Rozdielny účel kamarátstiev. V kamarátstvach medzi chlapcami a dievčatami v tomto období môžeme pozorovať viaceré rozdiely. Chlapci sa združujú na základe spoločných aktivít a záujmov, napríklad chodia spoločne hrať futbal. Dievčenské kamarátstva sú sústredené na vzťahy a komunikáciu a s tým spojené aktivity, preto u nich vznikajú kamarátstva najčastejšie v menších skupinkách v porovnaní s chlapcami.

Abstraktné myslenie. Dieťa premýšľa o čoraz abstraktnejších a hlbších veciach, veľa rozmýšľa napríklad nad smrťou. Odlišuje realitu od fantázie a prestáva si vytvárať svoje fantazijné svety (alebo minimálne prestáva veriť, že sú skutočné), stále sa však môže obávať niečoho strašidelného a mysteriózneho, čo napríklad videlo vo filme. 

Dieťa je emotívne a impulzívne. V období budovania si nových priateľstiev sa stáva detské prežívanie omnoho emotívnejším. Dochádza aj k rozvoju tzv. vyšších citov, teda intelektových, mravných či estetických. Pri nástupe do školy sú ich vzťahy k spolužiakom skôr povrchné, intenzívnym kontaktom a spoločnými zážitkami sa u nich vytvára pocit spolupatričnosti. 

Sústredená činnosť a systematickosť. Nástup do školy býva pre niektoré deti väčšou, pre iné menšou výzvou, každé dieťa sa však musí naladiť na školský režim a určitú systematickosť, ktorú si postupne osvojuje. Dieťa sa musí naučiť sústrediť sa na veci a výklad učiteľa. Postupne by si malo osvojiť rozdelenie pozornosti na viacero úloh súčasne. Pri učení sa deti spočiatku učia mechanicky, v ideálnom prípade to však postupne nahrádza logické učenie s porozumením súvislostí. 

Formovanie záľub. Nástup na základnú školu je ideálnym časom na to, aby sa dieťa začalo intenzívnejšie venovať svojim záľubám. Záujmové krúžky na školách či mimo nich sú skvelým spôsobom, ako sa môže dieťa rozvíjať v tom, čo ho baví a zároveň sa socializuje a získava nových kamarátov. Je vhodné, ak sa v rámci nich (alebo len v spoločnosti rodičov) začne venovať aj športu. V mladšom školskom veku už dieťa zvládne prakticky každý druh pohybu a môže sa venovať aj koordinačne náročnejším druhom športu ako plávanie či lyžovanie.  

Výroba slizu

Dieťa je už schopné pomáhať v domácnosti. Deti v mladšom školskom veku by už mali mať doma povinnosti spojené s údržbou domova. Samozrejmosťou by malo byť udržiavanie poriadku vo svojej izbe a veciach, prispievať by však mali aj k spoločným úlohám v domácnosti. Bez problémov už zvládnu ísť samy vyniesť smeti, utrieť riady či pomôcť s prípravou jedla.  

Hospodárenie s peniazmi. Mladší školáci sa už môžu naučiť hospodáriť s vlastným vreckovým. Nemusí byť vysoké, no aj pravidelné menšie sumy im pomôžu v osvojení si finančnej gramotnosti. 

Aké typy hračiek sú vhodné pre deti od 7 rokov?

Sú vôbec pre školákov hračky ešte zaujímavé a vhodné? Áno, ak nájdete tie správne, ktoré pre nich nebudú príliš detské, ale podporia ich v záľubách či rozšíria obzory. 

1. Kreatívne sety. Výroba vlastných vecí bude pre mladších školákov naozaj zábavná. Najmä, ak ide o výrobu zábavných vecí, pri ktorých sa môžu vyhrať, ako napríklad sliz. Vyskúšať však môžete aj výrobu skákacích loptičiek, sviečok či krémov

 Hračky pre deti mladší školský vek

2. Originálne stavebnice. Stavebnice nie sú len pre deti – minimálne tie od značky Teifoc zaujmú aj dospelákov. Domček, hrad či veterný mlyn si vďaka nim postavíte zo skutočných tehličiek a malty. Po poskladaní ich stačí namočiť do vody, malta sa rozpustí a môžete začať skladať odznovu. 

 Hračky pre deti od 7 rokov

3. Zložitejšie puzzle. Ani puzzle nepatrí len k útlemu detstvu. Skladačky s väčším počtom dielikov deti dostatočne potrápia a zabavia, prípadne ich aj niečo naučia. Vyskúšajte napríklad puzzle s motívom dinosaurov, vesmíru či mapy sveta

 Hračky pre deti prvý stupeň

4. Maľovanie podľa čísel. Po nástupe do školy u mnohých detí záujem o kreslenie postupne ustáva, realizujú sa zväčša len na hodinách výtvarnej výchovy. Veselé maľovanie podľa čísel ich naučí sústredenosti a podporí ich vizuálne vnímanie. 

  Maľovanie podľa čísel Colorizzy  

5. Spoločenské hry. Mladší školáci sa už budú využívať v spoločenských hrách, ktoré nie sú založené len na náhode a na šťastí, ale kde môžu taktizovať. Vyskúšať môžete aj spoločenské hry, pri ktorých si deti hravým spôsobom zdokonalia počítanie, napríklad Tajný kód či Dobrodružná násobilka

Hra Tajný kód HABA počítanie

6. Hlavolamy. Hlavolamy a logické hry sú ideálnym darčekom pre školákov. Zabavia ich, rozvíjajú si vďaka nim logické myslenie a motivujú ich stále sa zlepšovať. Vyskúšajte napríklad hlavolam Feliks 9, ktorý je modernou obdobou Rubikovej kocky. 

 Darčeky pre školákov, logická hra

7. Kabelky a tašky. Nejde o hračky v pravom slova zmysle, no už žiaci na prvom stupni sa radi parádia, plus s pribúdajúcou samostatnosťou a trávením času s kamarátmi mimo domu, sa stáva kabelka či taška nevyhnutným doplnkom na všetky dôležité veci. Odporúčame napríklad tie z kolekcie Gorjuss, ktoré sú úspešné aj u starších školáčok a školákov.

darčeky pre deti 7 rokov

8. Doplnky. Peknými ozdobami do vlasov, náramkami či inou bižutériou u mladších školáčok nič nepokazíte. V našich predajniach i na e-shope nájdete napríklad široký výber doplnkov od značky Souza for Kids, ktoré sú mimoriadne obľúbené. 

Darčeky pre dievčatá, prvý stupeň ZŠ 

Súvisiace produkty