14 Nov@Toyeto

Čo je jemná motorika a prečo je dôležité jej rozvoj u detí aktívne podporovať?

Čo je jemná motorika a prečo je dôležité jej rozvoj u detí aktívne podporovať?

O jemnej motorike a dôležitosti jej rozvoja počúvame v jednom kuse - najmä v súvislosti s hračkami. Hoci by sa mohlo zdať, že ide iba o dobre znejúci výraz bez hlbšej podstaty, nie je to tak. Prečo na jemnej motorike naozaj záleží a čo môžeme ako rodičia robiť? 

Čo to tá jemná motorika vlastne je?


Jemná motorika je aktivita drobných svalov, vďaka ktorej dokážeme vykonávať presné pohyby. Väčšinou sa o nej hovorí v súvislosti s pohybmi prstov a rúk, úchopom alebo narábaním s malými predmetmi, ale patria pod ňu napríklad aj svaly, ktoré majú na starosti pohyb očí a vďaka ním vieme žmurkať, alebo mimické svaly na tvári.


Jemná motorika zahŕňa:

  • grafomotoriku - pohyby pri grafických činnostiach, ako napr. kreslenie či písanie

  • logomotoriku - pohyby rečových orgánov pri artikulovanej reči

  • mimiku - mimická, pohybová aktivita svalov tváre

  • oromotoriku - pohyby ústnej dutiny

  • vizuomotoriku - pohybové aktivity so spätnou zrakovou väzbou 


Prečo je dôležitá?


Jemná motorika nie je vrodená, nadobúda a zdokonaľuje sa časom, preto ju treba trénovať a cibriť už od narodenia. Deti si ju osvojujú aj prirodzene, vďaka pohybom ako je cmúľanie pršteka, úchop predmetov či neskoršie prekladanie vecí z jedného miesta na druhé, no vďaka určitým činnostiam im v tom môžeme pomôcť. Najvýraznejšie sa jemná motorika formuje do šiestich rokov.


Napriek všetkým dostupným hračkám a aktivitám, ktoré máme dnes k dispozícii, sa však často stretávame s tým, že jemná motorika u detí nie je na dostatočne dobrej úrovni. Prejavuje sa to najmä pri nástupe do školy, kedy sa deti učia písať - drobné a presné ťahy a správne držanie pera im však robí problém. V poslednom čase sú tieto prípady čoraz rozšírenejšie a dôvody môžeme hľadať aj v mobilných telefónoch a iných dotykových digitálnych zariadeniach, ktoré dnes deti obklopujú už od útleho veku. A hoci schopnosť narábať s nimi je v dnešnom dobe nielen výhodou, ale priam nevyhnutnosťou, jednoduchý a monotónny pohyb po displeji tabletu či smartfónu prstom a svalom rúk neposkytuje dostatočnú stimuláciu. Detským rúčkam preto treba poskytnúť (aj) ďalšie podnety na rozvoj jemnej motoriky. Nemusí dokonca ísť ani o nič špeciálne: vhodne zvolené hračky a aktivity im v tom pomôžu. Rozvoj jemnej motoriky v priebehu času (a tipy na jej zdokonalenie)


Novorodenec (do 3 mesiacov)


Pohyby dieťaťa sú v tomto období skôr spontánne a stále nekoordinované. Dieťatko po narodení drží ruku najčastejšie zovretú v päsť s pevne zvierajúcim palcom. Ak mu do dlane vložíte svoj prst alebo hračku, dieťa to síce uchopí, nejde však o úmysel, ale vrodený úchopový reflex, ktorý sa vytráca približne v piatom mesiaci života. 


Dojča (3 mesiace - 1 rok)


Približne štvormesačné dieťa už začína predmety uchopovať uvedomelo. Zmyslové orgány sa učí používať vedome, snaží sa dotknúť predmetov, ktoré vidí. V šiestich mesiacoch ešte predmety uchopuje tzv. dlaňovým úchopom, teda bez použitia palca. Predmety berie oboma rukami. Vývoj jemnej motoriky v tomto období vrcholí tým, že si predmety plynule podáva z jednej ruky do druhej. A vedeli ste, že aj také púšťanie predmetov na zem či vyhadzovanie hračiek z postieľky je jedným z dôležitých období v detskom motorickom vývoji? Deťom nielenže robí nesmiernu radosť, ale učí sa vďaka nemu spoznávať vlastnosti jednotlivých materiálov a na základe toho s nimi manipulovať. 


Hračky na rozvoj jemnej motoriky, ktoré môžete deťom v tomto období ponúknuť, sú napríklad drevené stohovacie hračky a hračky zamerané na vkladanie, pri ktorých je úlohou detí rozoznávať tvary a vložiť ich na správne miesto. Záujem o takúto hru možno podporiť pomocou hračiek, ktoré po vložení na správne miesto vydávajú zvukové či svetelné efekty.  

 

Hra zatĺkanie od Hape

Batoľa (1 - 3 roky)


Počiatočné “zbytočné” neúčelové pohyby u dieťaťa v tomto období nadobro prestávajú a manipulácia s predmetmi sa stáva zmysluplnou. Dieťa napodobňuje pohyby, neskôr konštruuje. Koordinácia pohybov rúk je stále presnejšia, vznikajú počiatky konštruktívnej hry: dieťa už hračky chytá a púšťa presne tak, ako to má v úmysle. Pri hre dieťa stavia predmety (predovšetkým kocky) na seba, neskôr začína stavať veže či múry. Jemná motorika v prstoch sa zdokonaľuje pri hre s drobnými predmetmi ako sú koráliky (spočiatku sa ich učí ukladať na určené miesto, neskôr ich vie aj navliekať). Manipulačné hry, ktoré spočívajú v prekladaní predmetov z jedného miesta na druhé (ako hry na vkladanie tvarov či stohovanie) postupne nahrádzajú konštrukčné hry, kedy dieťa stavia a skladá podľa vlastnej fantázie alebo napodobňuje činnosti zo sveta dospelých či z rodinného života. 


Jemná motorika sa v tomto období prejavuje aj pri jedení (dieťa sa učí samostatne sa napiť z pohára či jesť lyžicou), obliekaní (zapínanie gombíkov) či osobnej hygiene (umývanie a utieranie rúk). Dieťa tiež začína kresliť - od počiatočného čmárania s ceruzkou uchopenou celou dlaňou sa postupne dostáva k jednoduchým kresbám kruhov a čiar (viac o vývoji detskej kresby sa môžete dočítať TU). Pri týchto činnostiach sa tiež najlepšie ukazuje, ktorú ruku na ich vykonávanie dieťa preferuje, definícia pravák-ľavák však ešte v tomto veku nemusí byť konečnou. 


Hračky, s ktorými príde v tomto období dieťa do kontaktu, by mali obsahovať množstvo rôznych podnetov na rozvoj detskej jemnej motoriky. Skvelým príkladom sú napríklad textilné interaktívne knihy Piqipi, v ktorých deti nájdu hry spojené so zapínaním gombíkov, šnurovaním či pripínaním, čo precvičí ich jemnú motoriku, ale zároveň sa vďaka tomu učia spoznávať farby, tvary či zvieratká. 
 

Hra vkladanie tvarov od Hape


Predškolský vek (3-6 rokov)

V tomto období sa už vývoj dieťaťa spomaľuje, je plynulejší a medzi deťmi sa začínajú ukazovať rozdiely. Pohyby dieťaťa sú už výrazne koordinovanejšie, dieťa sa zaujíma o rôzne nástroje a učí sa s nimi manipulovať. Problém mu nerobia ani drobnejšie a precíznejšie činnosti ako vystrihovanie či skladanie drobnejších skladačiek. Okolo 4 rokov sa začína vo väčšej miere ukazovať dominanta jednej ruky, najmä pri činnostiach, ktoré sú náročné na koordináciu a presnosť - práca s nožnicami, vyfarbovanie omaľovánok, hádzanie lopty


Výber správnych hračiek je pre rozvoj detskej motoriky v tomto veku kľúčový. Jemnú motoriku spolu s manuálnou zručnosťou vycibria stavebnice (viac o stavebniciach si môžete prečítať TU), skladanie kociek či konštrukčné hračky zamerané na skrutkovanie, zostavovanie dielov a podobne. Vhodné sú tiež drobné tvorivé práce a hračky s týmto zameraním: prevliekačky, mozaiky či vyšívanie. Medzi tvorivé činnosti, ktoré si vyžadujú sústredenie sa na jemné detaily, patria aj hry s modelovaním a maľovanie