28 Sep@Toyeto

Čo je interaktívna hra a prečo je pre deti dôležitá?

Čo je interaktívna hra a prečo je pre deti dôležitá?

Stretli ste sa už s termínom interaktívna hra, no neviete, čo presne si po d tým predstaviť? Vysvetlíme vám jej základné prvky, ale i to, prečo je pre detský vývoj dôležitá. 

O tom, aká je detská hra pre vývoj dôležitá sme hovorili už neraz. Nejde – ako by sa možno mohlo zdať – len o spôsob, akým si dieťa kráti čas, skôr by sme mohli povedať, že je to niečo, ako detské „zamestnanie“. Deti prostredníctvom nej realizujú svoje vlastné nápady a záujmy, čo im prináša benefity v mnohých rôznych ohľadoch. Hra pomáha deťom nadobúdať a zdokonaľovať ich senzorické, motorické, sociálne a emočné schopnosti, vďaka čomu zlepšuje kvalitu ich života a zvyšuje sebadôveru. 

Hra je nevyhnutná súčasť detstva, čo je zrejmé aj pri sledovaní detí z rôznych kultúr po celom svete. Bez ohľadu na spoločenské a ekonomické podmienky sa malé deti vždy snažia hrať, rozvíjajú svoju fantáziu a tvorivosť, postupne si zvyšujú svoju fyzickú zdatnosť a učia sa väčšej nezávislosti.  

Spoločná hra je pre deti dôležitá.

Existuje viacero spôsobov či typov hry, dnes sa však zameriame na interaktívnu hru. 

Čo je to interaktívna hra?

Interaktívna hra popisuje spôsob, akým sa deti hrajú spolu a navzájom sa ovplyvňujú. Ide o typ hry, do ktorej sa zapája viacero detí a do tohto procesu zapájajú a využívajú pri tom aj hračky. Prostredníctvom interaktívnej hry sa deti od útleho veku učia interagovať s okolitým svetom a osvojujú si sociálne zručnosti ako sú zdieľanie, striedanie či komunikácia.

Existujú viacero rôznych podôb interaktívnej hry. Môže ísť o aktívnu hru, ktorá vyžaduje veľa fyzického pohybu a pomáha pri koordinácii tela, motorických schopnostiach a rovnováhe. 

Rovnako ale pod interaktívnou hrou rozumieme hru založenú na hraní rolí, tzv. role-play, kedy dieťa vytvára scény na základe pozorovania každodenného života, napríklad sa hrá na obchod. Tento typ hry často zahŕňa viac ako jedno dieťa a podporuje deti v spolupráci, učení sa kompromisom a riešení reakcií a emócií toho druhého - hranie rolí však môže zahŕňať aj hru osamelého. 

Ďalším typom interaktívnej hry je konštruktívna hra, pri ktorej je cieľom detí pracovať spoločne (alebo samostatne) na dosiahnutí cieľa, teda spolupracovať pri budovaní niečoho, napr. stavebnice, vďaka čomu si rozvíjajú schopnosť riešenia problémov, ale trénujú aj svoju trpezlivosť. 

Existuje tiež kreatívna hra, pri ktorej deti tvoria, pričom využívajú hračky-súpravy alebo rôzne materiály. Tento typ hry dáva veľký priestor detskej fantázii aj jej konkrétnej realizácii, slobodným myšlienkam a podporuje všímavosť. 

Rolová hra s drevenými hračkami Le Toy Van

Aké sú ďalšie benefity interaktívnej hry? 

Interaktívna hra môže pomôcť pri všeobecnom vývoji u detí v mnohých oblastiach. Ako dieťa rastie, prechádza rôznymi fázami vývinu hry, ktoré zase pomáhajú dosahovať vývojové míľniky a deti sa vďaka nim učia základné životné zručnosti:

1. Rozvoj jazykových a komunikačných schopností. Spoločná interaktívna hra umožňuje deťom naučiť sa, ako efektívnejšie komunikovať. U menších detí môžu hračky pomôcť deťom naučiť sa spoznávať farby, tvary a rôzne zvuky, čo vedie k rýchlejšiemu osvojeniu logiky jazyka a skoršiemu nástupu zrozumiteľnej a logickej reči. 

2. Zvýšená empatia a schopnosť zvládať emócie. Interaktívna hra pomáha deťom naučiť sa zvládať širokú škálu emócií od šťastia, vzrušenia, hnevu, strachu až po agresiu. Pomáha im tiež rozvíjať empatiu a porozumenie ostatných, ako aj zvládať svoje vlastné emócie a frustrácie – napríklad v prípade, že hra nejde tak, ako očakávali.

3. Motorické schopnosti. Hra s interaktívnymi hračkami môže deťom pomôcť rozvíjať ich jemnú a hrubú motoriku či koordináciu oko-ruka.  

4. Zlepšenie kognitívnych schopností. Interaktívna hra poskytne deťom príležitosť vyskúšať si nové nápady, učia sa rozhodovať, preberať a deliť si zodpovednosť či spoločne plánovať. 

5. Upevnenie rodinných vzťahov. Interaktívna hra so zapojením rodičov, súrodencov či iných rodinných príslušníkov pomáha vytvárať si bližšie vzťahy, prispieva k väčšiemu porozumeniu detských potrieb a napokon aj zábavu pri hraní. Interaktívna hra s dospelými prináša deťom veľké potešenie a zvyšuje pocit bezpečia a celkového blaha, čo im následne pomáha regulovať svoje emócie. 

Deti sa pri spoločnej hre učia komunikovať s rovesníkmi.

Interaktívny sortiment hračiek od značky Le Toy Van

Le Toy Van ponúka komplexný výber interaktívnych hračiek, ktoré sú vhodné pre mladšie i staršie deti. Vyskúšať môžete napríklad široký sortiment hračiek do detskej kuchynky s rôznymi potravinamispotrebičmi, ale aj hry na obchod či kaviareň, pracovný stolík s náradím či sa realizovať prostredníctvom zariaďovania domčeka pre bábiky(Zdroj: Le Toy Van

Súvisiace produkty