21 Feb@Toyeto

Čo by mal ovládať predškolák?

Čo by mal ovládať predškolák?

Zápisy do prvého ročníka základnej školy sa blížia a vy začínate rozmýšľať nad tým, či je na to vaše dieťa dostatočne pripravené? Poradíme vám, čo všetko by malo dieťa ovládať pred nástupom do školy.

 

Zápisy do prvého ročníka základnej školy sa každoročne konajú v priebehu apríla. Každý rodič či zákonný zástupca je povinný zapísať svoje dieťa, ktoré do 31.8. dovŕši vek šesť rokov, do školy v mieste jeho trvalého či prechodného bydliska, prípadne aj do inej školy na žiadosť rodiča. V prípade, že dieťa ešte nesiahlo požadovanú školskú zrelosť, môže riaditeľ školy povoliť odklad nástupu do školy o jeden rok.

 

Počas zápisu do školy učitelia zisťujú, ako sú deti na školu pripravené a v krátkosti testujú ich základné vedomosti a samostatnosť. Nie je tam však priestor na rozsiahlejšiu diagnostiku – o tom, či je dieťa do školy zrelé, by mali vďaka pravidelnému pozorovaniu správania prísť samotní rodiča, pedagógovia v materskej škole, ktorú dieťa navštevuje či jeho pediater.

 

Ako môžete vy, ako rodičia, zistiť, či je už vaše dieťa pripravené na školu? Ponúkame vám zoznam zručností a schopností, ktoré by mal predškolák ovládať a zároveň niekoľko tipov, ako mu s touto prípravou môžete ako rodičia pomôcť.

 

Budúci prvák by mal ovládať toto:

 

·      Základy slušného správania. Dieťa by malo vedieť automaticky pozdraviť, keď príde do miestnosti či známych ľudí na ulici, malo by vedieť poďakovať a poprosiť. Zároveň by malo vedieť správne uplatňovať tykanie a vykanie.

·      Základné hygienické návyky. Je samozrejmosťou, že dieťa nastupujúce do prvého ročníka základnej školy si samo dokáže správne utrieť zadok, po návšteve toalety či pred jedlom si automaticky umyje ruky, vie si dať pozor na to, aby ostalo čisté.

·      Samostatne sa najesť.  Dieťa by malo vedieť správne používať príbor a najesť sa bez pomoci rodiča či učiteľa. Lyžičkou by malo jesť len jedlá, ktoré sú na to určené a vedieť správne používať vidličku a nožík.

·      Samostatne sa obliecť a obuť. Zahŕňa to aj „komplikovanejšie“ druhy oblečenia s viacerými zipsami či gombíkmi, zároveň by si dieťa malo vedieť samostatne zaviazať šnúrky na topánkach.

 

TOYE Tip:

So zapínaním gombíkov či viazaním šnúrok môžu deťom pomôcť aj správne interaktívne hry. Príkladom sú tiché knihy Piqipi, ktoré deťom ponúkajú viacero podnetov na nácvik jemnej motoriky či konkrétnejšie zapísanie gombíkov, šnurovanie či lepenie suchého zipsu.

Piqipi šteniatko 

 

·      Základné informácie o sebe. Malo by byť samozrejmosťou, že dieťa zvláda povedať svoje meno a priezvisko, mená svojich rodičov či súrodencov. Malo by vedieť, kde býva – na akej ulici, v akom meste (ideálne nielen povedať, ale vedieť sa aj orientovať v okolí).

·      Zrozumiteľná reč. Dieťa, ktoré nastupuje na základnú školu, by už malo vedieť rozprávať zrozumiteľne, s čím sa spája nielen správna artikulácia, ale aj bohatá slovná zásoba, kedy vie dieťa pomenovať všetko, o čom chce hovoriť.

 

TOYE Tip:

Niektoré deti majú problém s vyslovovaním konkrétnych hlások – predovšetkým R, L a V. Ak sa návyku zlého vyslovovania hlások nevedia zbaviť, je vhodné navštíviť logopéda, ktorý ich to dokáže vhodnými technikami naučiť. Pomôcť im však môžete aj vhodnými hrami, napríklad Rozhýb si jazýček či Cukrové pusinky.

 

·      Emocionálna stabilita. Je dôležité, aby bol prvák dostatočne samostatný a vedel vydržať bez svojich rodičov, aby však zároveň vedel prijať a rešpektovať pokyny autority, v tomto prípade učiteľov či vychovávateľov v školskej družine, aby mal zdravé sebavedomie a nebál sa vyjadriť svoj názor a odpovedať na položené otázky a aby vedel komunikovať rovnako s učiteľmi aj spolužiakmi.

Niektoré deti sú prirodzene hanblivejšie. S touto vlastnosťou sa treba naučiť špeciálne pracovať – nenútiť deti do zbytočných stresujúcich situácií, v ktorých sa budú cítiť nepríjemne, ale zároveň ich povzbudzovať, aby sa nebáli prejaviť.

·      Trpezlivosť. Budúci prvák by mal byť schopný udržať svoju pozornosť a sústrediť sa na určitý aktivitu dlhší čas.

 

TOYE Tip:

Detskú trpezlivosť a sústredenosť môžete trénovať aj prostredníctvom vhodných spoločenských hier. Začnite tými jednoduchšími, určenými pre najmenšie deti. Zvyčajne je ich hrací čas o čosi kratší a dieťa sa tak postupne učí tráviť čoraz viac času v sústredení na konkrétnu činnosť. Začnite hrami pre najmenšie deti z radu Moja prvá hra, postupne ich náročnosť zvyšujte. Jednoduché hry v plechovke od značky HABA dokážu deti udržať zaujaté pri hre po 15-20 minút, krásne ilustrované hry od Marbushka sú vhodné aj pre o niečo staršie deti – ani sa nenazdáte a vtiahnu ich do deja natoľko, že deti sa vydržia sústrediť aj 45 minút. A to už je jedna celá vyučovacia hodina!

 

·      Pamäť. Dieťa v predškolskom veku by už malo byť schopné zreprodukovať minulé zážitky a vedieť si spomenúť, čo sa udialo pred chvíľou, včera či vo vzdialenejšej minulosti. Tiež by malo byť schopné zapamätať si kratšiu básničku či pesničku.

 

TOYE Tip:

Krátkodobú pamäť detí skvele precvičíte pomocou pexesa. Farebné a veselé motívy, ktoré ponúka značka Mudpuppy, zároveň deti naučia spoznávať rôzne predmety a situácie – od dopravných prostriedkov, cez zvieratká, rozprávky až po tému vesmíru či dinosaurov.

 

·      Samostatnosť v cestnej doprave. Dieťa by malo ovládať základy správania sa chodcov na ceste a dbať na svoju vlastnú bezpečnosť, teda nepodceňovať nebezpečenstvo pri prechode cez cestu.

 

TOYE Tip:

Bezpečnosti na cestách môžete deti naučiť nielen pri vašich prechádzkach, ale aj prostredníctvom hry s autíčkami. Vysvetlite im pri tom, ako dôležité je držať sa na chodníku a pri prechode cez cestu sa rozhliadnuť na obe strany. Autíčka na naťahovanie im zas môžu pomôcť ukázať, aké ťažké je pre rozbehnuté auto zabrzdiť a nabádať ich tak k ešte väčšej zodpovednosti.

 

·      Kresba. Je dôležité, aby dieťa nastupujúce do prvého ročníka uvládalo správny úchop ceruzky a pera. Tiež by malo vedieť primerane kresliť: nakresliť postavu so správnymi proporciami, vymaľovávať bez zachádzania za okraje, používať na svoje kresby vhodné farby. Z kresby predškoláka by sa malo dať rozoznať, čo sa na nej nachádza.

 Predškoláci kresba

TOYE Tip:

Magnetické tabuľky na písanie abecedy deti naučia správnemu úchopu pera, bez ktorého nebudú správne fungovať a zároveň im ukážu, akými ťahmi napísať rôzne písmená abecedy. Povzbudiť deti ku kresleniu môžete aj pomocou setov na kreslenie z radu Ako kresliť, ktoré im krok po kroku ukážu ako nakresliť jednotlivé druhy zvierat.

 

·      Základné vlastnosti. Dieťa v predškolskom veku by už malo vedieť pomenovať všetky základné a rozoznať doplnkové farby. Tiež by malo vedieť rozlíšiť rôzne geometrické útvary a vlastnosti materiálov. Dieťa by malo vedieť napočítať do desať, v ideálnom prípade aj poznať niektoré písmená.

 

·      Pomenovanie základných predmetov. Dieťa v prvom ročníku základnej školy by malo vedieť správne pomenovať všetko, čo ho obklopuje a o čom chce rozprávať – či už ide o predmety v domácnosti, domáce práce či pomenovanie známych profesií. Pomôžu mu k tomu pravidelné rozhovory na rôzne témy, ale aj hry.

 

TOYE Tip:

Správne zvolené hračky dokážu deťom pomôcť spoznávať rôzne druhy potravín či kuchynských pomôcok (viac o benefitoch hier s detskou kuchynkou sa dočítate TU). Spoznávať rôzne profesie pomôžete deťom s rôznymi hracími setmi ako je doktorský kufrík či hasičská stanica, ale vďaka drobným figúrkam predstavujúcim rozličné profesie.

 

·      Základné informácie o prírode. Dieťa by malo vedieť pomenovať a poznať základné informácie o typických druhoch zvierat či rastlín a vedieť pomenovať časti ľudského tela.

 

TOYE Tip:

O tom, ako vyzerá ľudské telo zvonku, ale aj zvnútra, sa môžu deti hravou formou naučiť napríklad prostredníctvom puzzle, ktoré im predstaví kostru, vnútorné orgány či končatiny. Dostanete ho verzii chlapček a dievčatko.

 

·      Plynutie času. Dieťa by sa malo vedieť orientovať v plynutí času – vedieť určiť „včera, dnes, zajtra“, pomenovať dni v týždni a mesiace v roku. Tiež by malo mať základnú znalosť o striedaní sa ročných období.

 

TOYE Tip:

Magnetická hra Ročné obdobia deťom predstaví všetky špecifiká, ktoré sa spájajú s jarom, letom, jeseňou a zimou. Kombináciou magnetických podkladov a malých magnetických kúskov sa deti naučia, s ktorým ročným obdobím sa spájajú jednotlivé prírodné úkazy, zároveň to podnieti rozprávanie príbehov a zdokonalí jemnú motoriku.

 


Čítanie a písanie?

Hoci sa tento zoznam zdá byť pridlhý a vyčerpávajúci, často si ani neuvedomujeme, čo všetko naše deti ovládajú, učia sa v škôlke či pri pozorovaní života a hrách. Je dôležité ich povzbudzovať k zvedavosti, rozprávať a vysvetľovať rôzne témy, netreba to však preháňať. Na učenie sa bude mať dieťa dostatok času a priestoru v škole.

 

Niektoré deti sú šikovnejšie a často už pred nástupom do prvého ročníka vedia čítať či písať. Ak to vaše dieťatko neovláda, nemusíte sa zbytočne znepokojovať a nútiť ho do toho. Radšej mu dávajte podnety, aby sa o to zaujímalo samo. Predstavujte mu písmená a číslice, spoločne si čítajte knihy či hláskujte jednotlivé nápisy či dajte mu možnosť učiť sa písať jednotlivé písmená. Pred nástupom do školy dieťa nemusí vedieť písať a čítať, správny základ mu však v prvom ročníku určite nebude na škodu.   

 

 

 

Súvisiace produkty