23 Oct@Toyeto

Chcete vychovať inteligentné a usmievavé deti? Obklopujte ich hudobnými hračkami už od raného detstva

Chcete vychovať inteligentné a usmievavé deti? Obklopujte ich hudobnými hračkami už od raného detstva

O benefitoch hry na hudobné nástroje u detí sa hovorí mnoho, no vedeli ste, že rovnako užitočné bývajú aj hudobné hračky, ktoré sú vhodné už pre novorodencov?  Práve hudobné hračky pomáhajú deťom zvyšovať IQ aj EQ, rozvíjať ich komunikačné schopnosti či motoriku.

Možno povedať, že o pozitívnom vplyve hudby a melódie na novorodencov ľudia vedeli už dávno. Svedčí o tom už množstvo spievaných uspávanok či jednoduché hrkálky, ktorými rodičia malé deti zabávali a tíšili už stovky rokov. Dnes môžeme dôležitosť hudby na vývin detí podložiť a doplniť aj množstvom moderných výskumov. 

Jeden takýto výskum uskutočnili pred niekoľkými rokmi aj vedci z univerzity v kanadskom Ontariu. Skupina rodičov so svojimi batoľatami šesť mesiacov pravidelne navštevovala špeciálne hodiny, kde trávili čas hrou s hudobnými hračkami. Výsledky hovorili jasne - už ročné deti z tejto skupiny reagovali na podnety výrazne rýchlejšie ako tie, ktoré tieto hodiny nenavštevovali. Zaujímavejšími sú však ďalšie zistenia, ktoré z výskumy vyplynuli. Deti, ktoré boli už od narodenia obklopené množstvom hudobných podnetov sa dokázali rýchlejšie a plynulejšie prispôsobiť tempu a rytmu hudby, čo sa odrazilo aj na rýchlejšom nástupe rozprávania. Iný výskum zas hovorí o tom, že deti, ktoré vďaka častým hudobným podnetom svoje pohyby prirodzene synchronizovali s melódiou, sa oveľa viac usmievali. 

Pred narodením

A do tretice ešte jeden výskum, o výsledkoch ktorého však zrejme počul každý. Týka sa hudby a jej vplyvu na plod v maternici a ukazuje, že deti, ktorých matky pred narodením počúvali vážnu hudbu, majú predpoklady k vyššiemu inteligenčnému a emočnému kvocientu a rýchlejšej schopnosti adaptácie. Ak teda hudba dokáže pozitívne vplývať na ešte nenarodený plod, predstavte si, ako veľmi môže ovplyvniť novorodencov, ktorí aktívne nasávajú všetko, čo ich na svete obklopuje! 

Zvukové podnety pre novorodencov

Zdravé dieťa zvuky intenzívne vníma a prežíva už od narodenia. Je preto dôležité poskytnúť mu množstvo zvukových podnetov, ktoré ho budú formovať. Už na základe prvého kontaktu s jednotlivými zvukmi či melódiou si totiž dieťa vytvára postoj k novým veciam. Nemusia to byť rovno hudobné lekcie či zložité hudobné hračky. V tomto období svoju funkciu splnia aj rôzne hrkálky či rolničky. Väčšina z hudobných hračiek určených novorodencom je navyše prispôsobená na úchop detskej rúčky a prichádza v príjemných farbách, čo cibrí aj ich motoriku, hmat a zrak.


Mini kapela Hape


Prvé hudobné hračky

Hudobné a zvukové hračky sú často účinným spôsobom na upokojenie či uspávanie detí. Stačí sa započúvať sa do príjemnej uvoľňujúcej melódie a dýchanie i tep dieťatka sa spomalia a spravidelnia, až kým drobec nezaspí. A nemusí ísť iba o uspávanie, zvukové hračky s jemnou melódiou pomáhajú upokojiť sa hyperaktívnejším deťom aj pri bežných činnostiach. 

Je zaujímavé ponúkať deťom hračky, ktoré dokážu vydávať viacero rôznych zvukov spojených so svetelnými efektmi, čím si deti trénujú svoje zmyslové vnímanie i reflexy. Môžu sa tiež učiť (zo začiatku často podvedome) rozpoznávať rozdiely medzi jednotlivými hudobnými žánrami alebo spoznávať svet okolo seba (napríklad s hračkami, ktoré im predstavujú zvuky, ktoré vydávajú zvieratká). 

Hra s hudobnými hračkami vo všeobecnosti rozvíja schopnosť učenia sa, trénuje kritické a logické myslenie, učí riešiť problémy. Najmenšie deti si pri hre s hudobnými nástrojmi môžu rozvíjať jemnú, ale i hrubú motoriku (napr. pri držaní gitary). Hudobné hračky sú tiež skvelé na tréning koncentrácie a sústredenia. 


Gitara pre deti Hape

Len krôčik k hre na skutočný hudobný nástroj? 

Hudobné hračky môžu byť naozaj prípravou na hru na skutočný hudobný nástroj. Sledujte, či dieťa hra s hudobnými hračkami baví a ktorý nástroj či aktivita ho láka a baví najviac. Farebnosť a prispôsobenie detskej rúčke typická pre hračkárske hudobné nástroje prispieva k príjemným asociáciám, čo pri hre na skutočnom hudobnom nástroji padne vhod. 

Nebojte sa viesť dieťa k hre na hudobný nástroj ani v prípade, že vy sami na žiaden nehráte. Podľa odborníkov sa až 9 z 10 detí dokáže naučiť hre na hudobný nástroj a hudobné hračky v ranom veku tento predpoklad zvyšujú. Nie každé dieťa sa naozaj stane hudobníkom či spevákom, no benefity, ktoré im návšteva hudobnej školy prinesie, im toho môžu do života priniesť oveľa viac. Okrem zaujímavého hobby je to napríklad trpezlivosť, cieľavedomosť, samostatnosť a zdravé sebavedomie, ktoré sa pri tom formujú.

Súvisiace produkty