13 Dec@Toyeto

Bábkové divadielka a maňušky učia deti premýšľať i vyjadrovať svoje emócie

Bábkové divadielka a maňušky učia deti premýšľať i vyjadrovať svoje emócie

Maňušky a bábkové divadielka sú u detí veľmi populárne nielen vtedy, keď sú ich divákmi, ale aj vtedy, keď si samy môžu vyskúšať rozprávať prostredníctvom postavičky zahrať rôzne príbehy. Takáto hra rozvíja nielen ich kreativitu, ale prináša aj ďalšie benefity.

 

Hra založená na vžívaní sa do kože inej bytosti či veci je pre deti príznačná už od útleho detstva. Detská fantázia si dokáže personalizovať akúkoľvek hračku: dať jej meno, prisúdiť vlastnosti, rozprávať za ňu a prostredníctvom nej interagovať s inými hračkami či ľuďmi. Aj výskumy však naznačujú, že hru s bábkami deti vnímajú inak. S maňuškami či marionetami sa vedia oveľa viac stotožniť azda aj vďaka tomu, že ich oživenie je reálnejšie – bábky dokážu otvárať ústa či hýbať končatinami a používať tak verbálne i neverbálne vyjadrovanie. Navyše, dieťa pri hre s bábkou stojí v úzadí, môže sa schovať za oponu, pod stôl alebo ju ovláda zhora a celá pozornosť divákov sa sústredí na bábku a nie na dieťa, čo ocenia najmä tí hanblivejší.  

 

Aké druhy divadielok pre deti poznáme?

1.     Maňušky – prevažne textilné či plyšové postavičky, ktoré si deti navlečú na ruku, a tak môžu ovládať ruky a ústa postavičky. Maňuška môže vykonávať rôzne pohyby vrátanie dvíhania a uchopovania predmetov alebo môže simulovať jedenie. V maňuškovom divadielku sa deti môžu schovať pod javisko (alebo jednoducho pod stôl), aby ich nebolo vidieť a nechať vystupovať iba postavičky.

2.     Bábkové divadlo s marionetami – postavičky marionety sú vedené zhora. Ich ovládanie je náročnejšie, no deti vďaka nim môžu vykonávať precíznejšie pohyby rúk a nôh, a tak predvádzanú scénku ešte viac zdokonaliť. Marionetové divadielka majú zväčša rôzne vymeniteľné pozadia s rôznymi druhmi krajiniek či izieb, ktoré dotvárajú scénu. Napríklad Gerlichovo bábkové divadlo prichádza s postavičkami z klasických rozprávok (princezná a princ, kráľ s kráľovnou, drak, šašo, černokňažník a čert) s príznačnými pozadiami, z ktorými si môžu deti zahrať rozprávku podľa priloženého scenára alebo si vymyslieť vlastnú.

3.     Knižné divadlo – postavičky knižného divadla sú väčšinou menšie a pohybovať sa s nimi dá len do strán. Deti však majú k dispozícii niekoľko druhov pozadí, ktoré im umožnia rozpovedať rozprávku – v prípade Gerlichovho knižného divadla je to napríklad rozprávka o Janíčkovi a Marienke. Či ju však zahrajú tak, ako ju všetci poznáme, alebo jej dajú nový, alternatívny dej, ostáva už len na ich fantázii.

4.     Prstové divadlo – ako to už názov napovedá, maličké bábky, ktoré sa pri tomto type divadla využívajú, si deti nastokávajú na prsty. Vďaka tomu je toto divadielko nenáročné a deti si figúrky so sebou môžu zobrať prakticky kdekoľvek.  

Bábkové divadlo pre deti

 

Čo podporuje hra s divadielkom?

 

Divadielka či maňušky možno použiť prvoplánovo na prehratie scénok zo známych rozprávok či príbehov, čo však nie je zďaleka všetko, čo hra s nimi môže deťom poskytnúť. Ich najväčší benefit spočíva v tom, ako deti prostredníctvom týchto postavičiek dokážu transformovať a prejavovať svoje emócie. Dieťa do maňušky, ktorú má na ruke, zrazu dáva všetky svoje pocity a skúsenosti a dokáže tak prejaviť a vysloviť aj to, pred čím sa v skutočnom živote zdráhajú. Ak budete detskej hre s bábkami pozorne načúvať a sledovať ju, môžete sa toho o svojom dieťati a jeho myslení mnoho dozvedieť. Vyvarujte sa však prísnym analýzam všetkého, čo deti pri svojich scénkach prostredníctvom postavičky povedia, deti by mohli ľahko stratiť záujem v hre pokračovať. Navyše, deti radi vymýšľajú a takýmto spôsobom nemusia vyjadrovať len svoje zážitky, ale aj zážitky svojich kamarátov či niečo, čo videlo v televízii či rozprávkovej knižke.

 

S tým súvisí aj ďalší benefit hry s divadielkami, rozvoj predstavivosti a fantázie. Deti si milujú vymýšľať príbehy, v ktorých je možné všetko a práve hra s bábkami umožní „ľudským“ postavičkám dokázať aj veci, ktoré samy nedokážu – pokojne môže lietať, zodvihnúť celý dom či zomrieť a znova ožiť. Dieťa sa vcítením sa do premýšľania a konania inej postavičky učí empatii a pri spoločnej hre s inými deťmi, ktoré vystupujú za iné postavy, aj emocionálnej inteligencii, spolupráci a komunikácii.

 

Komunikácia a prejavovanie sa prostredníctvom bábky učí deti verejnému vystupovaniu a túto formu dokonca uprednostňujú aj hanblivé deti. Aj výskumy ukazujú, že maňušky pomáhajú introvertným a hanblivým deťom vyjadrovať sa pred kolektívom spolužiakov v škôlke jednoduchšie – rozpráva predsa bábka a nie oni.

Hra s maňuškami prináša pre deti mnohé benefity 

 

Využívanie maňušiek v škôlke či v prvých ročníkoch základnej školy sa ako učebná pomôcka osvedčila mnohým učiteľom. Využívajú ju na výklad učiva či vysvetlenie javov, ktorým deti venujú väčšiu pozornosť, keď ich rozpráva ich obľúbená postavička. V ďalšom prípade slúži bábka ako nechápavá postava, ktorej majú deti vlastnými slovami prerozprávať prebraté učivo a snažiť sa zodpovedať na jej zvedavé otázky. Deti sa vďaka tomu učia vyjadrovaniu a argumentovaniu, zväčšuje sa aj ich motivácia zapájať sa do procesu výučby. Učitelia si so zapojením hovoriacich postavičiek budujú bližší vzťah so žiakmi, pomáhajú im zlepšovať komunikáciu aj o citlivejších témach a udržiavať slušné správanie v triede.

 

Ako môžu rodičia či učitelia podporiť hru s bábkami a divadielkami?

·      Zahrajte si s deťmi divadielko so situáciami zo skutočného života (pokojne konfliktnými), nechajte ich argumentovať a vytvárať scénu – potom však hru otočte a vymeňte si postavy. Dieťa sa tak ocitá v úlohe rodiča, učiteľa či iného dieťaťa a učí sa na situácie pozerať z iného uhla.

·      Pri hre s divadielkom používajte náročnejší, sofistikovaný slovník, ktorý motivuje deti k tomu, aby sa samy vyjadrovali lepšie a rozširovali si svoju slovnú zásobu.

·      Privádzajte bábky do situácií, ktoré si vyžadujú hlbšie zamyslenie sa, sebareflexiu. Nechajte deti prostredníctvom bábky povedať svoj názor, svoj uhol pohľadu. Deti sa vďaka tomu budú cítiť, že ich názory sú cenné a vypočuté.

·      Motivujte deti vytvoriť predstavenie pre iných ľudí (napríklad rodinných príslušníkov). Po úspešne zvládnutom divadielku môžu byť na seba právom hrdé, čo buduje ich zdravé sebavedomie.

Knižné divadlo pre deti 

·      Vyberte si obľúbenú rozprávku, ktorú zahráte podľa knižnej predlohy. Deti budú texty čítať či učiť sa naspamäť, čím si precvičia čítanie a porozumenie textu (prečítané totiž musia aj znázorniť) a trénujú si pamäť.

·      Vyberte si obľúbenú rozprávku a pokúste sa pretvoriť jej koniec. Čo keby Červenú čiapočku nezožral vlk, ale naopak ona jeho? Detská fantázia určite vymyslí kopec zaujímavých zvratov.

 

 

 

 

 

Súvisiace produkty

Pridať do zoznamu prianí
Maňuška Červená čiapočka

Maňuška Červená čiapočka

19,30 €

Pridať do zoznamu prianí
Maňuška Stará mama

Maňuška Stará mama

19,30 €

Pridať do zoznamu prianí
Maňuška Marienka

Maňuška Marienka

18,33 €

Pridať do zoznamu prianí
Maňuška Janko

Maňuška Janko

11,34 €

Pridať do zoznamu prianí
Maňuška Čevená čiapočka

Maňuška Čevená čiapočka

24,15 €

Pridať do zoznamu prianí
Maňuška Čarodejník

Maňuška Čarodejník

19,30 €

Pridať do zoznamu prianí
Maňuška Líška Gaspard

Maňuška Líška Gaspard

17,36 €

Pridať do zoznamu prianí
Maňuška Gašparko

Maňuška Gašparko

19,30 €

Pridať do zoznamu prianí
Maňuška Princezná blond

Maňuška Princezná blond

18,83 €

Pridať do zoznamu prianí
Gerlichovo knižné divadlo

Gerlichovo knižné divadlo

44,90 €

Pridať do zoznamu prianí
Maňuška Ovečka Albert

Maňuška Ovečka Albert

17,36 €

Pridať do zoznamu prianí
Maňuška Princ

Maňuška Princ

19,30 €