24 Oct@Toyeto

Ako vybrať hračku pre trojročné dieťa?

Ako vybrať hračku pre trojročné dieťa?

Trojročné deti sú čoraz samostatnejšie a väčšinou smelo a zvedavo objavujú svet. Doprajte im preto tie správne hračky, ktoré im v tomto období pomôžu čo najviac sa rozvíjať. 

V minulom článku, kde sme rozberali detský vývoj v období 1-2 roky života, sme spomenuli, že dvojročné deti sa začínajú čoraz viac osamostatňovať a prejavovať svoju osobnosť. Hoci mnoho významných míľnikov dosiahnu deti do dvoch rokov (prvé kroky, prvé slová a vety a pod.), ich vývoj napreduje aj ďalej. Pozrime sa, čím sa vyznačujú deti v období medzi dvomi a tromi rokmi života, čo už zväčša ovládajú a čo sa učia:

Dieťa si zvyká na kolektív. V období od dvoch rokov sa dieťa čoraz viac osamostnatňuje a vyhľadáva aj spoločnosť iných ľudí ako rodinných príslušníkov, predovšetkým svojich rovesníkov. Dieťa sa učí nadväzovať nové priateľstvá a dorozumieva sa s inými deťmi, pri komunikácii s nimi sa učí spolupráci a kompromisom, učí sa rozdeliť sa. Väčšinou sú pripravené na nástup do škôlky. 

Slovná zásoba dieťaťa sa rýchlo rozširuje. Trojročné dieťa už ovláda stovky slov, rozumie hovorenému, odpovedá na otázky a väčšinou sa vie samo relatívne zrozumiteľne vyjadrovať – najmä čo sa týka jeho potrieb. Zaujíma sa o veci a časti sa pýta „prečo?“. Dieťa sa dokáže predstaviť a ovláda základy slušného správania – vie sa pozdraviť, poprosiť a poďakovať. 

Obdobie vzdoru. Práve v tomto období často začína obávané obdobie vzdoru. Aj takýmto spôsobom dieťa prejavuje svoju vlastnú osobnosť a skúša hranice nastavené rodičmi. 

Vyhľadáva veselé pesničky a hudobné hračky. Deti čoraz viac reagujú na hudbu a melódie, majú svoje obľúbené pesničky, ktoré by chceli počúvať stále dookola, pospevujú si a spievajú. Rady siahajú po hudobných hračkách, kde môžu rôzne zvuky vytvárať aj samy. 
Hudobné hračky pre deti 3 roky 

Jemná motorika sa stále vyvíja. Dieťa už dokáže uchopiť a manipulovať aj s menšími predmetmi, dokáže navliekať koráliky, modelovať z plastelíny, nastrkovať predmety. Rozvoj jemnej motoriky netreba zanedbávať, deti si ju osvoja len vtedy, keď sa budú pravidelne venovať činnostiam, ktoré ju vyžadujú. Správne hračky tomu môžu pomôcť. 

Dieťa sa zlepšuje v hre so stavebnicami. S jemnou, ale i hrubou motorikou súvisí aj hra s drevenými kockami či inými typmi stavebníc. Dieťa sa s nimi dokáže hrať sústredenejšie, typická je stavba vysokých veží (dieťa sa pokúša na seba postaviť čo najviac kociek), učí sa napodobňovať stavby podľa predlohy. 

Dieťa je fyzicky zdatnejšie. Zdravé trojročné dieťa dokáže chodiť bez pomoci, skákať, zohýnať sa či stáť na jednej nohe. Zvládne prechádzky do kopca alebo na dlhšie trasy. Učí sa jazdiť na bicykli či kolobežke. Všetky tieto aktivity sú pre deti veľmi prospešné, podporujú rozvoj ich svalov.

Osvojovanie si hygienických návykov. Mnoho detí sa práve v tomto období naučí chodiť na nočník. Dôležitá je tiež zubná hygiena – správnemu samostatnému čisteniu zubov sa môžu naučiť už trojročné deti. 

Samostatné jedenie a obliekanie. Trojročné dieťa si dokáže samo obliecť základné kúsky oblečenia (nohavice, sveter, tričko, ponožky), s niektorými vecami však stále potrebuje pomoc od dospelých (šnúrky, zapínanie zipsu a pod.). Takisto sa vie samostatne najesť s použitím lyžičky a vidličky. 

Zdokonaľuje sa v kresbe. Trojročné deti rady kreslia, pričom najčastejším tvarom sú kruhy. Ich kresby ľudí sú tzv. „hlavonožce“, teda postavy s hlavou a trupom, no s chýbajúcim krkom. Deti pri kreslení využívajú farby, ktoré už vedia odlíšiť a mnoho z nich aj správne pomenovať. 

Dieťa napodobňuje rodičov. Pri svojich hrách dieťa často napodobňuje to, čo vidí vo svojom bezprostrednom okolí, predovšetkým situácie z rodinného života, ktoré premieta napr. do hry na prípravu jedla či hry s domčekom pre bábiky

 Aké typy hračiek by nemali trojročným deťom chýbať?

1. Puzzle. Jednoduchšie puzzle skladačky pomôžu trojročným deťom s rozvojom jemnej motoriky, ale i priestorovým videním a predstavivosťou. Vyskúšajte 12-dielne puzzle s dostatočne veľkými dielikmi a veselým obrázkom alebo zaujímavé vkladacie puzzle

Puzzle Farby

2. Maňušky. Prostredníctvom maňušiek sa deti učia rozprávať a vymýšľať príbehy. Vďaka tomu, že s maňuškou rozmýšľajú za inú postavu sa zlepšujú v empatii. Maňušky pomáhajú deťom zlepšiť si slovnú zásobu a často podnietia k rozprávaniu aj tie tichšie typy detí. 

Hračky pre trojročné dieťa

3. Logické hračky. Pre trojročné deti sú skvelé hračky, ktoré ich vyzývajú k tomu, aby dostali predmety na správne miesto, napríklad magnetické hry s guľôčkami. Deti si vďaka nim cvičia nielen jemnú motoriku, ale aj abstraktné myslenie a koordináciu oko-ruka.   

Hračky pre trojročné deti

4. Domčeky pre bábiky. Vďaka domčekom pre bábiky si deti dokážu „prehrávať“ svoj deň, s postavičkami napodobňovať situácie v rodine, a tak aj hlbšie prežívať a poznávať svoje emócie, projektovať svoje vnútorné potreby. Domček pre bábiky je hračka rovnako vhodná pre dievčatá i pre chlapcov. 

Domček pre bábiky drevený zariadený

5. Hry na kuchynku a napodobeniny potravín a jedál. Trojročné deti rady napodobňujú svojich rodičov a činnosti, ktoré vykonávajú. Preto ocenia hračky, ktoré im pomôžu sa k tomu priblížiť – napríklad kuchynku, kuchynské príslušenstvomodely potravín, keďže deti sú samy svedkami a súčasťou prípravy a konzumácie jedla doma. 

hračky pre trojročné deti 

Súvisiace produkty