03 Nov@Toyeto

Ako vybrať hračku pre deti vo veku 5-7 rokov?

Ako vybrať hračku pre deti vo veku 5-7 rokov?

Predškoláci a čerství prváčikovia síce radi sami seba vidia ako takmer dospelých, aj v tomto veku im však správne zvolené hračky a aktivity môžu pomôcť k rozvoju ich schopností.

Zdá sa, že čím sú deti staršie, tým náročnejšie je vybrať pre nich vhodnú hračku – mladšie deti zaujmete hračkou jednoduchšie, pri starších sme často opatrní a rozmýšľame, či to pre nich nebude príliš detské. Aby sme však dokázali vybrať pre nich to pravé, treba vziať do úvahy predovšetkým ich vývoj a čo všetko už vo svojom veku zvládnu. V minulých článkoch sme sa zamerali na mladšie deti (1-2 ročné, 2-3 ročné a 3-5 ročné), dnes sa pozrieme na deti medzi piatym až siedmym rokom života, teda na predškolákov a čerstvých školákov. 

Detský vývoj v období 5-7 rokov 

Medzi 5-7 rokmi života väčšina detí zvláda a prežíva toto:

Dieťa sa dokáže naplno venovať športu. V tomto období je dieťa už veľmi pohybovo zdatné a dokáže samo vykonávať široký rozsah pohybov, zvládne sa už aj bicyklovať bez pomoci (určite však nezabúdajte na prilbu a chrániče). Je pravda, že niektoré deti sa začínajú športu profesionálne venovať už aj v mladšom veku, v piatich až siedmich rokoch by už mohlo začať s pravidelnou športovou aktivitou (napríklad v rámci nejaké športového krúžku) takmer každé dieťa – dokáže už totiž nasledovať pokyny a dodržiavať pravidlá, je aj dostatočne samostatné a cieľavedomé. 

Dieťa má rozvinutú slovnú zásobu a dokáže plnohodnotne komunikovať. Slovná zásoba dieťaťa od piatich rokov býva veľmi bohatá, pozná a používa mnoho slov, vyjadruje sa v zložitých súvetiach, príbehy, ktoré rozpráva dávajú zmysel, dodržiavajú logické a časové následnosti. Čoraz častejšie rozpráva aj o abstraktných veciach, nad vecami sa hlbšie zamýšľa (bez toho, aby to vyslovilo). Ak má dieťa aj v tomto veku problém s vyslovovaním niektorých hlások (najčastejšie R alebo L), je najvyšší čas navštíviť logopéda. Pomôcť môžu aj hry a aktivity zamerané na správnu výslovnosť a logopédiu. 

Má bohatú fantáziu. Detská fantázia v tomto období je veľmi bohatá a citovo zafarbená. Obdobie vymýšľania klamstiev typické pre vek okolo piatich rokov pomaly ustáva a dieťa prestáva hovoriť vymyslené príhody. Častejšie však prifarbuje a zveličuje niektoré udalosti alebo sa ich rozhodne vedome zamlčať – čo nie je vždy správne, je to však znakom neustále sa vyvíjajúcej emocionálnej inteligencie. 

Rado vyhľadáva spoločnosť rovesníkov. Dieťa sa teší na hry so svojimi rovesníkmi, vytvára si silnejšie priateľstvá. Kamarátstva sú často emotívne, dieťa strieda najlepších kamarátov, berie si k srdcu ich „zrady“, konflikty môžu byť vyhrotenejšie. 

Dieťa si začína všímať rozdiely medzi chlapcami a dievčatami. V tomto období si deti čoraz viac všímajú rozdiely medzi jednotlivými pohlaviami a mnoho detí intuitívne vyhľadáva spoločnosť detí rovnakého pohlavia. 

Deti 5 7 rokov vývoj

Všíma si pravidlá aj ich porušovanie. Dieťa sa učí, že svet okolo neho má svoje pravidlá, ktoré v tomto veku považuje za pevne stanovené. Veľmi sa ho preto dotýka, ak niekto tieto pravidlá porušuje a vtedy neváha žalovať (hoci samo občas skúša podvádzať napr. pri spoločenských hrách).

Zvedavo objavuje svet. Dieťa je veľmi zvedavé, všíma si veci a zamýšľa sa nad nimi, často chce počuť vysvetlenie rodiča, toho „skúsenejšieho“. Využite túto zvedavosť a upriamujte jeho pozornosť na všetko zaujímavé okolo seba: ukazujte mu prírodu, predstavujte rôzne povolania, učte sa písmená a čísla. 

Často má špecifické záujmy. Mnoho detí má v tomto veku špecifickú záľubu v nejakej oblasti – napríklad dinosaury či vesmír; a v rámci tejto oblasti sa zaujíma o všetko s tým spojené. Podporujte ho v tom, spoločne si čítajte knihy s touto tematikou, pozrite si dokumenty, vymýšľajte aktivity. Deti sú nadšené, keď môžu rodičom oznámiť nejaký nový fakt, ktorý sa dozvedeli, získavajú tak zdravé sebavedomie.

Kreslí už proporčne. Predškolák už dokáže postavu nakresliť proporčne, so všetkými časťami tela, sústredí sa na detaily. Omaľovánku vymaľováva bez zachádzania za okraje, radšej než podľa návodu ju vyfarbuje podľa vlastnej fantázie, využíva množstvo farieb, chce ju ozvláštniť špecifickými detailmi (napríklad vzory na oblečení). U mnohých detí však záujem o kreslenie vo voľnom čase začína upadať a často sa mu venujú len v rámci hodín výtvarnej výchovy. 

O tom, čo všetko by malo ovládať dieťa pred nástupom do školy sa môžete dočítať aj TU

 

Aké typy hračiek sú vhodné pre deti vo veku 5-7 rokov?

1. Spoločenské hry. Spoločenské hry učia deti dodržiavať pravidlá, ale aj trpezlivosti a sústredeniu. Začnite s menej zložitejšími spoločenskými hrami, kde pri hre nepotrebujete taktiku, ale výsledok záleží vo veľkej miere od šťastia, napríklad klasické Človeče, nehnevaj sa

Spoločenské hry 5 7 rokov

2. Puzzle. Puzzle učí deti sústredenosti, logickému a abstraktnému mysleniu. Skúšajte s deťmi čoraz zložitejšie kúsky s väčším počtom dielikov (náročnosť postupne stupňujte). Ak deti o puzzle ako také prílišný záujem nemajú, skúste ich k tomu motivovať výberom správneho motívu, najlepšie takého, ktorý im je blízky. 

Puzzle Box Junior Morská víla 72ks

3. Dinosaury. Dinosaury a paleontológia sú pre mnoho detí v tomto období veľmi príťažlivé oblasti. Vyskúšajte zaujímavé hračky, ktoré deti zaujmú a niečo sa pri nich naučia, ako napr. archeologický set, s ktorým bude úlohou dieťaťa „vykopať“ kosti a poskladať ich do správneho tvaru.  

Hračky pre deti 5 7 rokov dinosaury archeológia

4. Divadielko. Hra divadielka pomáha rozvíjať detskú predstavivosť, obrazotvornosť, improvizáciu a schopnosť rozprávania príbehov. S knižným divadlom si môžu zahrať divadlo podľa scenára v balení, ale i vymýšľať vlastné. 

Hračky pre 5 a 7 ročné deti

5. Nastrkovacie koráliky. Aj v tomto veku je pre deti dôležitý rozvoj ich jemnej motoriky. Ak sa to spojí s niečím, čo ich naozaj zaujíma, napríklad s tvorbou originálnych šperkov, pri ktorých môžu deti zdôrazniť svoju jedinečnosť a kreativitu, o zábavu majú postarané. 

Dievčenské hračky 7 rokov

Súvisiace produkty