Monthly Archives: March 2019

  1. Kamošky maňušky zabavia aj pomôžu s výchovou

    Deti v predškolskom veku zažívajú veľa nových podnetov - zaradenie sa do kolektívu, sebauvedomovanie, prvé veľké priateľstvá, aj obavy. Práve prostredníctvom maňušky a divadla môžu deti vyjadriť svoje pocity a myšlienky. Bábka ožije, rozpráva sa, môže sa pýtať, ale aj spievať a zabávať sa - či už prostredníctvom dospelého, alebo samotného dieťaťa. Improvizácia s maňuškou výborne podporuje u detí komunikačné schopnosti a slovnú zásobu, pohyb maňuškou zas posilní jemnú motoriku rúk. Maňuška je pre deti verný kamarát. Deti s ňou zažijú vlastné fantastické príbehy, napodobňujú skutočnosť a reflektujú svoje pocity a priania. Maňuška je tiež skvelou podpornou pomôckou pri tvorivom riešení životných situácií u detí.

  2. Predstavujeme odrážadlá značiek Puky, Strider, Micro, Globber

    Ak sa rozhodujete kúpiť kvalitné odrážadlo, oplatí sa poznať jednotlivé značky. Pomôže vám to lepšie sa rozhodnúť. Predstavíme si obľúbených výrobcov Puky, Micro, Strider, Globber a ďalších.

Návrat do školy: špeciálny výber pre školáčikov